Uur U Zeeland - primair

Gesprek met de streek: Walcheren - Zeeland

SoortenNL
25-NOV-2023 - Op 8 december organiseren SoortenNL en De Kift een gesprek met de streek in Zeeland. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan angst inboezemen, maar ook hoop geven. Om de crisis op het gebied van klimaat en biodiversiteit te keren, moet alles overal anders. We gaan in gesprek met de streek over hoe het was, hoe het is en wat het kan worden.

Op 8 december zijn we in De Piek in Vlissingen. SoortenNL en De Kift organiseren een avond waarop alle registers open gaan. De avond komt in drieën: waar komt het gebied vandaan? Hoe is het nu? En waar willen we naartoe? Met alleen elektrische fietsen en natuurbeheer komen we er niet. We hebben een andere manier van landbouw nodig, met andere verdienmodellen. Een andere economie met andere culturele opvattingen. Daarvoor is wetenschap nodig. Maar met alleen wetenschap komen we er ook niet: we hebben ook verhalen nodig. Muziek, literatuur, bestuurskunde en ecologie. Het is een kwestie van perspectieven combineren. Kijken we naar wat verloren is gegaan of naar wat mogelijk is? Natuurherstel gaat niet alleen over herstel van de integriteit van door vervuiling beschadigde systemen, maar juist over herstel van de relatie tussen mens en natuur.

Poster: Gesprek met de streek - Zeeland

De avond wordt muzikaal gedragen door De Kift

Op alle plekken waar bewoners, natuurbeschermers, boeren en andere ondernemers het eens worden gebeuren er goede dingen. En als je andere dingen wil laten gebeuren, moet je ook andere dingen gaan doen. Daarom zoeken we elkaar op voor een gesprek met de streek. Sander Turnhout, schrijver van het Basisboek Veldbiologie en Dan staat het gras als liefde, een toekomst voor Natuur in Nederland, leidt de middag in, De Kift – muzikale vertellers van literaire verhalen – vormt de rode draad. En daartussen komen verschillende gasten aan het woord. De gesprekken bestaan uit drie delen: waar komt het gebied vandaan? Hoe is het nu? En waar willen we naartoe?

Programma

19.00 uur Inloop
20.00 uur Muzikaal welkom door De Kift en Sander Turnhout
20.15 uur BLOK 1: De geschiedenis van het gebied – met historicus Jan Kuipers en Ria Geluk ooggetuige van de Ramp
20.45 uur Muzikale bespiegeling door De Kift
21.00 uur BLOK 2: Het heden, waar staan we nu? - met Martine Verweij over transitie en Brendan Oonk van Stichting Anemoon
21.30 uur Pauze
21.45 uur Muzikale bespiegeling door De Kift
22.00 uur BLOK 3: De toekomst, waar willen we naar toe? Panelgesprek door Ran Kok van ZMF met jongeren van Challenge 2050
22.15 uur Slotakkoord door De Kift
22.30 uur Afsluiting

Meer informatie

Tekst: Sander Turnhout, SoortenNL
Foto’s: Theun Karelse; Michael Bosboom