Salix caprea. Boswilg

Natuurjournaal 7 maart 2024

Nature Today
7-MRT-2024 - Boswilg bloeit en eenden in beweging.

Zachte en aaibare wilgenkatjes zitten al een tijd aan de takken. De vroegbloeiende boswilg raakt nu in bloei, en dan is het afgelopen met de aaibaarheid. Uit de mannelijke katjes steken nu de meeldraden met gele helmknoppen. Daardoor springen de grote, gele katjes nogal in het oog. De vrouwelijke katjes zijn iets slanker en langgerekter en zijn groen. Beide katjes worden druk bezocht door insecten die bij de één stuifmeel en bij de ander nectar halen. Boswilg groeit in het hele land, inderdaad in bossen maar bijvoorbeeld ook in heggen, houtwallen en andere bosjes of langs de waterkant. In het westen is ze minder algemeen, want boswilg houdt niet zo van veen- en kleigrond.

Wintertalingen zijn talrijk in de winter, maar ook 's zomers in Nederland te vinden

Bij veel soorten eenden begint het te kriebelen en ze maken zich klaar voor de reis van winter- naar broedgebied. Voor de ene soort is die reis verder dan voor de andere. Ons roze wintereendje de smient broedt in het arctische gebied. Het aantal smienten in Nederland begint nu al snel af te nemen. Door het zachte weer starten ze de trek vroeg en in de komende maand zullen ze allemaal vertrekken. De wintertaling broedt in Europa tot aan het poolgebied. Hoe noordelijker ze broeden, hoe zuidelijker ze overwinteren. De trek is al begonnen maar duurt en stuk langer dan bij de smient. We kunnen tot en met april doortrekkende wintertalingen zien. Daarna blijven er alleen nog een stuk of duizend over die het hele jaar in Nederland zijn en hier ook broeden.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto's: Jan van der Straaten, Saxifraga; Koos Dansen