bontbekplevier

Natuurjournaal 10 april 2024

Nature Today
10-APR-2024 - Bontbekplevier is zeldzame strandbroeder en gewone grootoorvleermuizen verhuizen deze maand.

De bontbekplevier is in Nederland vooral een trekvogel van kust en strand die in het late voorjaar en in de nazomer en herfst te zien is. Maar ze broeden óók in Nederland, ook al zijn dat hooguit 250 broedparen per jaar. Vooral in de Delta (Zeeland en Zuid-Holland), maar ook op de Wadden en bij het IJsselmeer. De Marker Wadden en het Trintelzand zijn helemaal ontdekt door bontbekplevieren om te broeden: kale, zandige en vooral rustige gebieden zijn perfect als broedlocatie. Op andere plekken worden stukjes strand voor ze afgezet, soms met vrijwilligers die een oogje in het zeil houden. De eerste bontbekplevieren zitten al te broeden, andere leggen van april tot mei eieren of later in de zomer een tweede nest. En ook al ziet de bontbekplevier er opvallend bont uit, de kuikens zijn goed gecamoufleerd: kijk maar op dit filmpje.  

De gewone grootoorvleermuis is een behendige insecteneter

Grootoorvleermuizen zijn in de overgang van de winter- en zomerperiode. In de loop van maart kwamen ze uit de winterslaap, die gewone grootoorvleermuizen op allerlei verschillende plekken doorbrengen: holtes in bomen, ondergrondse ruimtes zoals forten, ijskelders, bunkers en groeven, en ook in gebouwen. Grootoorvleermuizen die in de herfst nog niet hadden gepaard kunnen dat nu nog doen. In de loop van april en mei verplaatsen de grootoorvleermuizen zich naar hun vaste zomerverblijven. Ze zoeken de gezelligheid op, vaak zijn ze met enkele tientallen bij elkaar. Die groepen vind je in gebouwen (bijvoorbeeld kerkzolders) en holle bomen. En 'holle boom' is voor grootoorvleermuizen een ruim begrip: een spechtenhol, vleermuiskast of zelfs nestkast voldoet, als ze er maar allemaal in passen.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Luc Hoogenstein, Saxifraga; Sharloch, Flickr