robertskruid

Natuurjournaal 29 april 2024

Nature Today
29-APR-2024 - Robertskruid bloeit overal en nergens en lepelaar broedt hoog en laag.

Op allerlei plekken kun je nu ook de kleine, roze bloempjes van robertskruid zien. Deze geraniumsoort groeit op een beetje beschaduwde plekken in bosranden, bossen, parken en struweelranden. Dat soort plekjes zijn ook prima te vinden in de stad: onder heggen, in bermen of in tuinen. De roze bloempjes met vijf blaadjes staan mooi bij het frisgroene blad. Later kleuren de stengels en het blad rood, vooral op droge groeiplaatsen. De bladeren zijn geveerd met meerdere deelblaadjes, het blad in zijn geheel is driehoekig van vorm.

Lepelaars broeden zowel op de grond als in bomen, vaak in gemengde kolonies

In gemengde kolonies van aalscholvers, reigers, ganzen en zelfs meeuwen zijn nu ook lepelaars aan het broeden. Vijfentwintig dagen lang zitten ze op drie of vier eieren, de mannen vooral overdag en de vrouwtjes vooral ’s nachts. Lepelaars wonen het liefst in niet alleen natte, maar ook dynamische gebieden. Met wisselende waterstanden of een overgang van zoet naar zout water. Twee derde van de populatie met de grootste kolonies, broedt op de Waddeneilanden en in het Deltagebied. Op eilanden die veilig onbereikbaar zijn voor roofdieren broeden ze op de grond. Maar op veel andere plekken zoeken ze hun toevlucht in de bomen, waar gulzige vossen de eieren niet kunnen roven.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Ab H. Baas, Saxifraga; Jelmer Reyntjes, Saxifraga