Steenuil Saxifraga

Natuurjournaal 15 april 2022

Nature Today
15-APR-2022 - Steenuil legt eieren en lepelaar keert terug.

Op het platteland broedt de steenuil nu. Deze kleine uilen komen vaak voor in menselijke omgeving. Je kunt ze zelf ook op paaltjes zien zitten, terwijl ze een zonnebad nemen of de omgeving in de gaten houden. Ook tijdens het broeden kan je mee kijken hoe het de steenuil vergaat: het is namelijk een van de soorten die via Beleef de Lente te volgen zijn. Steenuilen hebben meestal één legsel per jaar, met drie tot vijf eieren. Ze broeden voornamelijk in boomholtes, van bijvoorbeeld knotwilgen of oude fruitbomen. Het zijn geen verlegen vogels: ze broeden ook wel in rustige hoekjes van schuren en gebouwen. Ook van speciale steenuilkasten maken ze graag gebruik. Zo’n kast wordt tijdens Beleef de Lente in de gaten gehouden. Hoe zou het de steenuilen dit jaar vergaan?

Lepelaar

Nederland is een belangrijke broedplaats voor de sierlijke lepelaar. Elk jaar overwinteren er wel lepelaars in het land, maar nu nemen de aantallen weer toe. Vogels die in het zuiden hebben overwinterd keren terug naar hun broedgebied. Het Waddengebied en het Deltagebied zijn twee gebieden waar veel lepelaars broeden. Wie grote kolonies lepelaars wil zien moet daar dus heen, maar ook in de rest van het land heb je tegenwoordig wel kans op het zien van een lepelaar. In vlucht lijkt de soort wel wat op een zilverreiger. Het verschil is makkelijk te zien: een lepelaar vliegt met gestrekte hals, een zilverreiger trekt zijn hals in. En natuurlijk heeft de lepelaar het bekende lepelvormige uiteinde van de snavel!

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Martin Mollet, Saxifraga; Piet Munsterman, Saxifraga