Vogelbescherming en lokale zuivelcoöperatie beschermen samen weidevogels op Schiermonnikoog

Vogelbescherming Nederland
21-MEI-2024 - De grutto’s, veldleeuweriken, kieviten en tureluurs hebben hulp nodig. Het gaat niet goed met deze kenmerkende weidevogels – zo bleek ook uit recent onderzoek van Sovon via het Centraal Bureau van de Statistiek. Hun aantallen nemen af, omdat op het boerenland te weinig voedsel, rust en bescherming is.

Vogelbescherming Nederland en de boeren van Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog bundelen daarom hun krachten. Het doel: meer kruidenrijk en natter grasland op het eiland, een must om de weidevogels te behouden. De boeren maken op het eiland kaas die vogelvriendelijk is, onder het eigen merk 'Van Schier'. Deze is bij 75 winkels door heel Nederland verkrijgbaar.

Op de bres voor weidevogels

Karsten Schipperheijn, directeur van Vogelbescherming Nederland: “De aantallen weidevogels gaan in Nederland al jaren achteruit. Schiermonnikoog is een van de belangrijke weidevogelgebieden en het aantal broedparen van de scholekster en de kievit is hier relatief hoog. De aanwezige broedparen van de tureluur en de grutto zijn iets lager, maar stabiel. Het is belangrijk dat deze weidevogelpopulatie de kans krijgt te groeien, zodat we de weidevogels voor de toekomst kunnen behouden. Vogelbescherming werkt daarom lokaal samen met vogelvriendelijke boeren en bedrijven om de weidevogels op Schiermonnikoog te geven wat ze nodig hebben: voedsel, rust en bescherming. Dat vinden zij in vochtig grasland, waarin volop kruiden groeien. Grasland dat de boer pas maait als de jonge vogels klaar zijn om uit te vliegen.”

Natuurgerichte zuivelproductie

De handtekeningen op het contract bekrachtigen de samenwerking die deze lente gestart is. “Een belangrijke markering voor een duurzame samenwerking”, vertelt Karsten Schipperheijn. Voor Van Schier is deze samenwerking een erkenning voor hun natuurgerichte zuivelproductie. Peter Visser, voorzitter van zuivelcoöperatie Van Schier, licht toe: “Onze melkveehouders zetten zich actief in om hun weilanden nog vogelvriendelijker te maken. Denk aan hogere waterpeilen in de sloten, greppelplasdras, meer kruiden- en insectenrijke graslanden en rust op het land. Zo versterken zij de biodiversiteit en helpen zij de weidevogels overleven.”

Winterganzen in weilanden

Een groot voordeel voor de nesten en kuikens van weidevogels op Schiermonnikoog is het ontbreken van vossen en marters. Het eiland is ook een foerageergebied voor winterganzen, waar ze niet worden verjaagd. Tot in mei zijn er duizenden brandganzen, rotganzen en soms de zeldzame roodhalsgans in de polder te zien. De ganzen eten het gras, dat daardoor pas eind mei kan uitgroeien. De boeren kunnen pas half juni voor het eerst maaien. De weidevogels op het eiland profiteren van deze lange periode zonder verstoring door werkzaamheden. Aan de andere kant leidt het graasgedrag van de ganzen tot een kale vlakte. Weidevogelkuikens vinden alleen in de greppels en onder het lokaal aanwezige fluitekruid en zuring schuilmogelijkheden. Het ontbreken van kruiden en bloemen betekent dat er veel minder insecten zijn voor de weidevogelkuikens. Daardoor is het lastig overleven. Vooral de tureluur en grutto ondervinden daar nadeel van.

Rutger Talsma bij de plasdraspomp in de Banckspolder

Kuikens helpen overleven

Van de grutto – onze nationale vogel – zijn slechts dertig broedparen op het eiland. Dat zijn er aanzienlijk minder dan op Ameland en Terschelling. Schipperheijn: “Er liggen kansen om het leefgebied te verbeteren, zodat kuikens van weidevogels kunnen overleven. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Ik ben dankbaar dat de boeren van Van Schier zich hier zo hard voor inzetten op hun eiland. Net als de vrijwilligers die de weidevogels tellen en beschermen.”

Over Van Schier

De coöperatie Van Schier richt zich met succes op de groeiende groep consumenten die bewust wil genieten van smaakvolle kazen. De kazen, die met vegetarisch stremsel en zonder kunstmatige conserveringsmiddelen of kleurstoffen worden gemaakt, zijn bij 75 winkels door heel Nederland verkrijgbaar. Daarnaast heeft Van Schier een fysieke winkel aan de Reeweg 5 op Schiermonnikoog. Van 20 mei tot en met 2 juni loopt via geselecteerde kaaswinkels een actie. Kopers van vogelvriendelijke kaas kunnen een unieke overnachting winnen bij één van de trotse zuivelboeren midden in de natuur van Schiermonnikoog.

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Romy Dam