Naturalis monitort natuurinclusief windpark 'Noordzeker'

Naturalis Biodiversity Center
30-JUN-2024 - Naturalis gaat onderzoeken en monitoren hoe windparken het best kunnen helpen om bij te dragen aan de biodiversiteit in de Noordzee. En dat in meer detail dan ooit gedaan is, dankzij nieuwe technieken om soorten te herkennen en te detecteren.

Noordzeker, een initiatief van pensioenfonds ABP, pensioenbelegger APG en windparkontwikkelaar SSE Renewables, mag op de Noordzee een nieuw windpark bouwen met een capaciteit van circa 2 gigawatt. Dat is genoeg om ongeveer 8 procent van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen. Het te bouwen windpark ligt 62 kilometer uit de Nederlandse kust bij IJmuiden. Het doel van Noordzeker is grootschalig duurzame energie te leveren tegen een aantrekkelijke prijs, met een minimale ecologische voetafdruk en een positief effect op de biodiversiteit. 

Bijdragen aan biodiversiteit

Noordzeekrab

Om deze doelstellingen te realiseren is Naturalis Biodiversity Center partner van Noordzeker. Bij het windpark gaat Naturalis onderzoeken hoe dit soort parken het best kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in de Noordzee. Noordzeker zal ook een reeks aan maatregelen introduceren, zoals kunstmatige riffen, het uitschakelen van de windturbines tijdens periodes waarin er veel vogels rondvliegen en het verwijderen van zwerfvuil op zee met autonome vaartuigjes.

Naturalis wil in heel Nederland de staat van de natuur in kaart brengen, dus ook in de Noordzee. Traditioneel wordt zulk onderzoek gedaan met een paar soorten en in een lage frequentie, maar dankzij moderne technieken als digitale soortherkenning en DNA-onderzoek is het nu voor het eerst mogelijk om een compleet beeld van de biodiversiteit te krijgen. "Dat gaan we nu ook doen voor de Noordzeenatuur", aldus sectordirecteur wetenschap Maaike van de Kamp-Romijn. 

Weerstations voor soorten

"Waar we dat mee gaan doen? Met alles, eigenlijk", vertelt prof. dr. Willem Renema. "We gaan een soort weerstations bouwen, maar dan voor biodiversiteit." Camera's, microfoons, bodemmonsters, DNA-analyses en echo-opnames van het water: door alle technieken te combineren ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van wat er allemaal leeft en hoe die onderwaternatuur verandert. "Door middel van zelfstandig metende apparaten kunnen we een gedetailleerde tijdserie meten waardoor we ook de invloed van het veranderde klimaat op de Noordzee beter kunnen onderzoeken. De traditionele aanpak met een handvol indicatorsoorten voldoet niet meer in het snel veranderende Noordzeelandschap", aldus Renema.

Weerstations voor biodiversiteit op de Noordzee

"We willen samen met Naturalis de ecologische lat voor de ontwikkeling, bouw en het beheer van windparken in de Noordzee verhogen", aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. Naturalis is daar heel blij mee. "De partners in Noordzeker hebben echt hun nek uitgestoken door zo'n grote focus op biodiversiteit", vertelt Van de Kamp-Romijn. "Het is mooi dat dat nu ook beloond is."

 Kompaskwal

Meer informatie

  • Meer informatie over het windmolenpark en de organisaties erachter is te vinden op Noordzeker.nl.

Tekst: Naturalis Biodiversity Center
Beeld: Noordzeker; Bart Braun; Naturalis Biodiversity Center; Getty Images