Succes voor de bescherming van de Iberische lynx

WWF Nederland
28-JUN-2024 - WWF viert een historische mijlpaal: de status van de Iberische lynx op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) is veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Deze wijziging markeert een wereldwijd succes in natuurbehoud, mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inspanningen van 21 organisaties, waaronder WWF-Nederland.

Toename lynxenpopulatie

De meest recente telling (2023) geeft aan dat het aantal Iberische lynxen is gestegen tot een totale populatie van ruim 2000 individuen, inclusief jongen. Het aantal volwassen dieren is van 62 individuen in 2001 gestegen tot 648 nu. Dit resultaat benadrukt de effectiviteit van veldinitiatieven en fokprogramma’s die sinds 2002 actief zijn.

Iberische lynx

“Dit is geweldig nieuws voor iedereen die heeft bijgedragen aan de bescherming van de Iberische lynx. We zijn er trots op dat wij de Iberische lynx bleven helpen, zelfs toen er nog maar 100 over waren. We hebben laten zien dat het mogelijk is om bedreigde diersoorten te herstellen. Maar we zijn nog pas halverwege en zullen ons dan ook blijven inzetten voor een definitief herstel”, zegt Ramón Pérez de Ayala, Iberische lynx-expert bij WWF-Spanje.

Een net uitgezette Iberische lynx

Blijvende bedreigingen

Ondanks het goede nieuws blijft de Iberische lynx nog steeds bedreigd door factoren als illegale jacht, aanrijdingen en een daling van zeventig procent van hun belangrijkste voedselbron, wilde konijnen. Daarom werken we aan het vergroten van de konijnenpopulatie en bepleiten we maatregelen om illegale jacht te voorkomen en aanrijdingen te verminderen.

Betrokkenheid WWF

In het Life Lynx Connect-project werkt WWF samen met andere instanties om lynxen te introduceren in nieuwe gebieden in Castilla-La Mancha en Andalusië, en die met elkaar te verbinden om genetische uitwisseling tussen de dieren te stimuleren en zo te zorgen voor een verdere populatiegroei. Dit project loopt tot 2025 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. WWF-Nederland heeft ook een grote rol gespeeld in dit project door zowel financiële steun als expertise te bieden.

Toekomst van de Iberische lynx

Dankzij het werk van WWF en andere organisaties is de Iberische lynx dichter bij een veilige toekomst gebracht. De voortdurende inspanningen om de populaties te beschermen en uit te breiden blijven cruciaal om het uiteindelijke doel van 750 vrouwtjes en 3000 tot 3500 individuen te bereiken, zodat deze prachtige soort niet langer met uitsterven wordt bedreigd.

Tekst: WWF-Nederland
Foto's: Antonio Liébana; MiraNatura