bloemrijk grasland - primair

Bloemrijk grasland centraal op Landelijke Vlinderdag

De Vlinderstichting
28-FEB-2018 - Komende zaterdag 4 maart wordt in Theater de Junushoff in Wageningen de Landelijke Vlinderdag gehouden. Honderden liefhebbers van vlinders en libellen zijn daar aanwezig om elkaar te ontmoeten, films en presentaties bij te wonen en om informatie te verzamelen bij de vele stands. Dit jaar staat bloemrijk grasland centraal.

Het icarusblauwtje is een typische vlinder van bloemrijk graslandHet verlies aan bloemrijkdom is een van de oorzaken dat het slecht gaat met vlinders en veel andere insecten. De sterke achteruitgang van insecten in Duitse natuurgebieden was vorig jaar veel in het nieuws en heeft veel mensen aan het denken gezet. We zien hier in Nederland bij de dagvlinders eenzelfde trend in het Landelijk Meetnet Vlinders en ook de sterke achteruitgang van bijen is duidelijk. Michiel Wallis de Vries zal ingaan op de veranderingen die de afgelopen 25 jaar in het bloemenaanbod zijn opgetreden en Koos Biesmeijer zal op de relatie tussen bloemen en bijen focussen. Hans Vandyck van de universiteit in Leuven, België zal een presentatie geven over het bont zandoogje. Deze bosvlinder lijkt zich sterk aan te passen en verandert steeds meer in een graslandvlinder, maar dan natuurlijk wel bloemrijk grasland. Jos Berends van het Limburgs landschap vertelt over het beheer van bloemrijke graslanden en de dilemma’s die je daarbij tegenkomt.

Bermen kunnen belangrijk leefgebied zijn voor soorten van bloemrijk graslandDe Vlinderstichting is de laatste jaren intensief bezig met bloemrijk grasland. Zo is er veel te doen om bermen en bermbeheer. De Vlinderstichting is in overleg met de landbouworganisatie LTO om gezamenlijk een beter bermbeheer voor meer vlinders en inheemse flora te bereiken. Recent kwamen we met boeren, wegbeheerders en ecologen bij elkaar om gezamenlijk een aantal voorwaarden hiervoor te bepalen. Samen met Floron is vorig jaar het project ‘Mijn berm bloeit’ gestart en dat is een uitstekend instrument om bij te houden of goed bermbeheer ook daadwerkelijk tot meer bloemen en meer biodiversiteit leidt. Om dat goede vlinder- en insectenvriendelijke maaibeheer van bermen mogelijk te maken is het van belang dat gemeenten en andere wegbeheerders in de aanbestedingsprocedure (want vrijwel al het bermbeheer wordt uitbesteed) al goede voorwaarden op kunnen nemen in het bestek. Daarvoor wordt nu de kleurkeur ontwikkeld. Op de Landelijke dag kunt hierover en over andere vlinder- en libellenzaken nog veel meer te weten komen. En, zoals gebruikelijk, zal Annette van Berkel ook weer schitterende films laten zien, is er een leerzame en prettige quiz en zijn er tientallen stands.

Hier kunt u zich aanmelden voor de Landelijke Vlinderdag 2018.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting