Verdroging door klimaatverandering

Teleurstelling in uitkomsten Klimaattop

WWF Nederland
19-NOV-2021 - Tijdens de Klimaattop in Glasgow hadden wereldleiders afspraken moeten maken over de snelheid en ambitie van klimaatactie. Hoewel de eindovereenkomst verre van perfect is, zijn er wel stappen in de juiste richting gezet. De mogelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ˚Celsius is klein, maar nog wel aanwezig.

Kleine stappen gezet

De Klimaattop COP26 sloot dit weekend af met zwakke besluiten op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals klimaatadaptatie en financiering. De overeengekomen eindtekst tussen landen zorgt er echter wel voor dat lidstaten de klimaatambitie op korte termijn kunnen verhogen en een bindend klimaatbeleid kunnen voeren. De ambitie en de mogelijkheid om opwarming tot 1,5 ˚Celsius te beperken blijft ook staan.

Bij deze top is voor de eerste keer het afbouwen van subsidies voor fossiele brandstoffen benoemd in een goedgekeurde besluittekst, en ook de noodzaak om investeringen in schone energie op te voeren en tegelijkertijd een rechtvaardige transitie te waarborgen. De passage over het minderen van steenkool is belangrijk, ondanks dat de ambitie in de uiteindelijke tekst werd afgezwakt. Tijdens de Klimaattop was er ook erkenning dat rijkere landen de meer kwetsbare landen moeten helpen met compensatie en middelen, maar de beloften die hiertoe zijn gedaan zijn nog niet voldoende om echt verschil te maken. 

Bosbranden

Natuurlijke oplossingen

Als we de noodzakelijke overgang van alle fossiele brandstoffen willen bereiken zijn harde deadlines, sterke taal en maatregelen in de praktijk brengen nodig. Landen weten dat er geen oplossing voor de klimaatcrisis komt tenzij we in elke sector de omslag maken naar koolstofarm, in combinatie met concrete acties om natuurverlies te stoppen en grootschalig natuurherstel. Wereldleiders leken eindelijk het inzicht over het belang van natuur te delen, maar de verwijzing naar natuurlijke oplossingen is op het laatste moment uit de definitieve tekst in Glasgow geschrapt.

Lichtpuntjes

Een aantal positieve afspraken werden er tijdens de Klimaattop wel vastgelegd, niet in de formele eindtekst, maar als onderlinge afspraak tussen groepen van landen. Een aantal voorbeelden:

1. Nederland stopt met fossiele brandstoffen

Nederland sloot zich alsnog aan bij de kopgroep van landen die met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen stoppen. Canada en de Verenigde Staten, grote fossiele investeerders, doen ook mee.

2. Geen ontbossing meer vanaf 2030

Meer dan honderd wereldleiders zijn het eens op de COP26: geen ontbossing meer vanaf 2030. Als WWF vinden we dit natuurlijk fantastisch nieuws. Maar... met enkel een belofte zijn we er niet.

3. Zeereservaten samengevoegd

Panama, Ecuador, Colombia en Costa Rica hebben afgesproken hun zeereservaten samen te voegen om één onderling verbonden gebied te vormen, waardoor een van 's werelds rijkste delen van oceaanbiodiversiteit ontstaat. Het is een belangrijke stap om 30 procent van de oceanen in 2030 beschermd te krijgen en betekent regionale bescherming voor belangrijke routes voor bijvoorbeeld walvissen, haaien en zeeschildpadden.

4. Bosbescherming

De Europese Unie geeft de komende vijf jaar een miljard euro uit aan de bescherming van bossen. Een kwart daarvan, 250 miljoen euro, gaat naar acht landen in het Congobekken. Het Congobekken is na het Amazonegebied het grootste regenwoud op aarde en ligt in Centraal-Afrika, in het stroomgebied van de rivier Kongo. De Europese bijdrage is deel van de Global Forest Finance Pledge van 12 miljard dollar (circa 10,3 miljard euro) die door ruim honderd landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk, is ondertekend.

5. Methaanuitstoot verminderen

Ruim honderd landen hebben zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen. De deelnemende landen beloven de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder.

6. Privékapitaal voor omslag economie

Via de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) is meer dan $ 130 biljoen aan privékapitaal toegezegd om te investeren in een omslag van de economie. Deze toezeggingen, van meer dan 450 bedrijven in 45 landen, kunnen de geschatte $ 100 biljoen aan financiering leveren die nodig is voor netto nul CO2 in de komende drie decennia.

7. Geen nieuwe kolencentrales

Achttien landen beloven geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen. De Britse overheid maakte woensdagavond laat bekend dat deze landen "geleidelijk minder afhankelijk willen worden van kolen" om elektriciteit op te wekken.

8. Scheepvaart mindert uitstoot

Ook de zeevaart scherpt de klimaatdoelen aan. Eerder beloofde de sector de uitstoot van CO2 tegen 2050 gehalveerd te willen hebben. Nu wil de zeescheepvaart tegen die tijd geen extra CO2 meer in de atmosfeer brengen. 

Stevige doelen in 2022 nodig, tijd voor actie is nu

WWF-NL roept regeringen wereldwijd, en specifiek de Nederlandse overheid, op om werk te maken van de afspraken en toezeggingen die tijdens deze Klimaattop zijn gedaan. In 2022 moeten landen stevige doelen kunnen presenteren en solidariteit tonen richting landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Ook is het nodig dat de potentie van natuurlijke oplossingen onderdeel wordt van de klimaataanpak. De mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan zijn er, de tijd om actie te ondernemen is nu.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Het verschil tussen 1,5 graad en 2 graden (Bron: WWF)

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: John E. Newby, WWF; Ricardo Lisboa & Andre Dib, WWF US & WWF Brasil 
Film: WWF