Valse hanekam

Neerslag alleen niet maatgevend voor goed paddenstoelenjaar

Nederlandse Mycologische Vereniging
22-JUN-2011 - Een droog voorjaar leidt niet automatisch tot een slecht paddenstoelennajaar. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek naar de interactie tussen paddenstoelen en het bodemleven.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Een droog voorjaar leidt niet automatisch tot een slecht paddenstoelennajaar. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek naar de interactie tussen paddenstoelen en het bodemleven.

Valse hanekam (foto: Walter J. Pilsak)Je zou verwachten dat het extreem droge en warme voorjaar leidt tot een slecht paddenstoelenjaar. Paddenstoelen bestaan immers voor meer dan 90% uit water en het mycelium waaruit ze ontstaan is in hoge mate afhankelijk van vocht om te kunnen groeien.Toch lukt het tot op heden niet om op basis van neerslag alleen goede of slechte paddenstoelenjaren te voorspellen. Zelfs in het extreem warme jaar van 2003, inderdaad een dramatisch jaar voor paddenstoelen, waren er soorten die goed presteerden. Zo was het een topjaar voor de Valse hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca).

Naast neerslag lijken ook andere invloeden van belang voor een voorspoedige ontwikkeling van paddenstoelen. In dit verband zijn de voorlopige resultaten van een belangwekkend en langlopend onderzoek in Schotland interessant. Daar wordt de interactie tussen paddenstoelen en het bodemleven al tien jaar nauwkeurig onderzocht. De resultaten tot dusver wijzen erop dat het al dan niet voorkomen in het voorjaar van grote aantallen kleine bodemdieren, zoals springstaarten en pissebedden, van grote invloed kan zijn op het verschijnen van paddenstoelen in het najaar. Paarse knoopzwam (foto: Menno Boomsluiter)Deze kleine bodemdieren grazen op het zich in het vroege voorjaar ontwikkelende schimmelweefsel. Bodemdiertjes en schimmelweefsel zijn beide sterk afhankelijk van vocht. In een constant vochtig milieu vermenigvuldigen de bodemdiertjes zich echter zo snel, dat door hun toenemende vraat de groei van het schimmelweefsel tot stilstand kan komen. Dit zou tot gevolg hebben dat zich in de herfst minder paddenstoelen kunnen ontwikkelen. De onderzoekers wijzen er dan ook op dat het geen toeval lijkt, dat in het onderzoeksgebied juist in een herfst volgend op een droog voorjaar maar met een zomer met een normale hoeveelheid neerslag veel en vaak zeldzame soorten paddenstoelen in grotere aantallen gevonden werden.

Het blijft dus afwachten wat het effect van het droge voorjaar op de paddenstoelen zal zijn die we in de herfst verwachten. Veel hangt af van het verdere verloop van de zomer.

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Walter J.Pilsak, GNU-licentie voor vrije documentatie; Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging