knoflookpad

Watergate meets CSI: afluister- en DNA-techniek knoflookpadden

Stichting RAVON
4-APR-2012 - Het is april en de paartijd voor de zeldzame knoflookpad is aangebroken. De mannetjes van dit mysterieuze amfibie roepen heel zachtjes, ze doen dit onder water en laten zich niet of nauwelijks zien. Dit maakt het extreem moeilijk om de soort te ontdekken. Daarom worden door onderzoekers de nieuwste technieken ingezet om de soort toch aan te kunnen tonen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Het is april en de paartijd voor de zeldzame knoflookpad is aangebroken. De mannetjes van dit mysterieuze amfibie roepen heel zachtjes, ze doen dit onder water en laten zich niet of nauwelijks zien. Dit maakt het extreem moeilijk om de soort te ontdekken. Daarom worden door onderzoekers de nieuwste technieken ingezet om de soort toch aan te kunnen tonen.

Twintig groepjes vrijwilligers zijn met onderwatermicrofoons uitgerust om te gaan luisteren in de laatste nog resterende leefgebieden van de soort. Deze onderwatermicrofoons geven goede resultaten: terwijl de knoflookpadden met het blote oor boven water vaak nauwelijks te horen zijn, blijken er onder water wel degelijk dieren zachtjes te roepen.

Knoflookpad (foto: Jelger Herder)
Naast de inzet van de onderwatermicrofoons gaat Stichting RAVON ook in ruim 35 actuele, potentiële en voormalige leefgebieden dit jaar nog aan de slag met environmental DNA. Aan de hand van minuscule DNA-fragmenten in het water kan de aan- en afwezigheid van een soort aangetoond worden. Elk organisme laat urine, huidcellen of poep achter in het water en door het verzamelen en analyseren van watermonsters kunnen in het lab de DNA-fragmentjes herleid worden tot soorten. 

Met de combinatie van deze twee innovatieve opsporingstechnieken krijgen we dit jaar een volledig beeld van de actuele status van de knoflookpad in Nederland. De kennis zal gebruikt worden om beschermingsmaatregelen nog effectiever in te gaan zetten. 

Tekst: Raymond Creemers, Stichting RAVON; Jelger Herder
Foto: Jelger Herder, Digital Nature