Lepelaars, wikipedia, I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

Opnieuw record aantal lepelaars op Texel

27-JUL-2009 - Niet eerder broedden er 397 paar lepelaars op Texel. Ook in 2008 werd er al een record van 370 broedparen geteld. Dit aantal werd dus in 2009 alweer overschreden. De grootste kolonie, minimaal 297 paar, is te vinden in De Geul in het Nationaal Park Duinen van Texel.

Bericht uitgegeven op maandag 27 juli 2009

Niet eerder broedden er 397 paar lepelaars op Texel. Ook in 2008 werd er al een record van 370 broedparen geteld. Dit aantal werd dus in 2009 alweer overschreden. De grootste kolonie, minimaal 297 paar, is te vinden in De Geul in het Nationaal Park Duinen van Texel.

Staatsbosbeheer heeft de lepelaars in De Geul geteld aan de hand van luchtfoto's. De in het moeras gelegen nestplaatsen zijn niet over de grond te benaderen zonder verstoring. Een aantal lepelaars nestelt in en onder bomen, waardoor op de luchtfoto's waarschijnlijk nog een aantal nesten is gemist. In het gebied ‘De Muy’ konden 30-32 nesten worden vastgesteld. Vorig jaar waren dat er 26.

In De Geul broedt weer een groot deel van de lepelaars dichtbij het uitkijkpunt aan de Mokweg. Maar door de wilgen zijn de vogels niet op het nest te zien. De van en naar het nest vliegende vogels zijn echter wel zichtbaar. Ook de roepende jongen zijn te horen. Een grote groep lepelaars broedt verder naar het westen dan gebruikelijk. Dit komt door het hoge water in de vallei dit voorjaar. Een deel van de lepelaars zit nog op de nesten, terwijl de jongen van de vroegste paren al zijn uitgevlogen.

Op De Schorren telde Natuurmonumenten 70 paar lepelaars. Opgeteld broeden er op Texel dit jaar dus zeker 397 paar. Het hoogste aantal dat ooit op dit Waddeneiland is geteld. Het totaal aantal lepelaars in Nederland was volgens de werkgroep lepelaars in 2008 1903 paar, waarvan 1185 paar in het Waddengebied.

Lepelaars zijn op Texel goed te zien vanaf het uitkijkpunt aan de Mokweg. Het merendeel van de in De Geul broedende lepelaars zit daar in de buurt. Hier vliegen ouders met voedsel af en aan. De lepelaars zoeken voedsel in sloten op Texel en in de Kop van Noord-Holland. In de sloten vangen ze vooral driedoornige stekelbaarsjes. Daarnaast gaan ze op het Wad op jacht naar garnalen.

Meer informatie: website werkgroep lepelaar; via deze site kunnen ook waarnemingen worden doorgegeven.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Wikipedia, publiek domein