kleine vos door kruisspin gepakt

Horrorfilm: spin vangt vlinder

De Vlinderstichting
9-APR-2012 - Een animatie op Youtube laat beeldend zien hoe een nachtvlinder in het web van een spin terechtkomt. Vlinders worden overigens erg veel gegeten, niet alleen door spinnen. En als rups ook heel veel door vogels.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Een animatie op Youtube laat beeldend zien hoe een nachtvlinder in het web van een spin terechtkomt. Vlinders worden overigens erg veel gegeten, niet alleen door spinnen. En als rups ook heel veel door vogels.

kleine vos door kruisspin gepakt (foto: Henk Bosma)Vlinders zijn erg belangrijk in de voedselketen. Als je eens gaat tellen hoeveel rupsen er over een paar weken in dat nestkastje met jonge koolmezen worden afgeleverd, dan zul je op vele duizenden uitkomen. Nachtvlinders zelf zijn verreweg het belangrijkste voedsel van de nachtzwaluw. Deze heeft het vooral op de grotere en algemenere nachtvlinders, want die kan hij makkelijk te pakken krijgen.

Ook voor vleermuizen zijn nachtvlinders het belangrijkste voedsel. Zo zijn er plekken bekend met vele tientallen vleugels van de huismoeder, een grote nachtvlinder, die zijn achtergelaten door de grootoorvleermuis, die alleen het lijfje opeet en de vleugels als afval beschouwt. Voor het voortbestaan van de vlinders zijn deze natuurlijke vijanden niet een reden van zorg. Niet voor niets zetten ze vele honderden eitjes af. Als daar uiteindelijk weer twee vlinders uit groot worden blijft de soort op peil. Grootschalige menselijke ingrepen zijn wel vaak funest, omdat daardoor hele leefgebieden worden aangetast.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Filmpje: Geupload door davidwerl op Youtube