Meldingen van amfibieënsterfte

Stichting RAVON
31-AUG-2011 - Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht en Stichting RAVON doen een herhaalde oproep om verdachte sterfte bij amfibieën te melden. Het gaat om wateren waarin meerdere dode kikkers, padden of salamanders worden aangetroffen zonder duidelijke doodsoorzaak. Op 13 juli 2011 hebben het DWHC en RAVON de eerste oproep gedaan. Als gevolg hiervan zijn er in juli en augustus 2011 een aantal meldingen geweest. Deze worden momenteel op ranavirus infecties onderzocht.

Bericht uitgegeven door DWHC en Stichting RAVON op woensdag 31 augustus 2011

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht en Stichting RAVON doen een herhaalde oproep om verdachte sterfte bij amfibieën te melden. Het gaat om wateren waarin meerdere dode kikkers, padden of salamanders worden aangetroffen zonder duidelijke doodsoorzaak. Op 13 juli 2011 hebben het DWHC en RAVON de eerste oproep gedaan. Als gevolg hiervan zijn er in juli en augustus 2011 een aantal meldingen geweest. Deze worden momenteel op ranavirus infecties onderzocht.

RAVON volgt in samenwerking met DWHC en Natuurmonumenten het verloop van de situatie in Dwingelderveld (foto: Jelger Herder)Ranavirus is in 2010 in Nederland ontdekt op het Dwingelderveld. Dit virus veroorzaakt vooral in de zomer en het najaar ziekte en sterfte, daardoor zijn gevallen in september en oktober nog waarschijnlijk.

Verdachte sterfte onder amfibieën kunt u melden via het daarvoor beschikbare meldingsformulier op de websites www.dwhc.nl en www.ravon.nl. De mensen van het DWHC nemen na melding zo spoedig mogelijk contact met u op om inzending van de dieren te regelen, mits ze nog voldoende vers zijn. In overleg met de melder zullen de locaties waar uitbraken plaatsvinden, waar mogelijk, worden bezocht om type water en de daarin levende soorten goed in kaart te brengen. Heeft u in het verleden sterfte aangetroffen dan zijn deze meldingen ook belangrijk om te melden. 

Kijk op de website van RAVON voor meer informatie over ranavirussen.

Tekst: Marja Kik, DWHC; Annemarieke Spitzen-van der Sluijs, RAVON
Foto: Jelger Herder, RAVON