Agalychnis callidryas
Roodoog maki kikker, Wikipedia, publiek domein

Vijf voor twaalf voor amfibieën wereldwijd

Stichting RAVON
30-NOV-2011 - Wereldwijd worden amfibieën zwaar getroffen, wetenschappers spreken zelfs over de ‘zesde massa-extinctie’ onder amfibieën. In Nederland staat de helft van de soorten op de Rode Lijst en wereldwijd wordt eenderde van alle soorten amfibieën met uitsterven bedreigd.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Wereldwijd worden amfibieën zwaar getroffen, wetenschappers spreken zelfs over de ‘zesde massa-extinctie’ onder amfibieën. In Nederland staat de helft van de soorten op de Rode Lijst en wereldwijd wordt eenderde van alle soorten amfibieën met uitsterven bedreigd.

Roodoog maki kikker (foto: Carey James Balboa)Amfibieën worden hard geraakt door klimaatverandering en het verlies van geschikt leefgebied. Dit gebeurt in de tropen door aantasting van de regenwouden en in onze contreien door een veelheid aan oorzaken, waaronder versnippering van leefgebieden en verdroging. Tegelijkertijd decimeert de schimmelziekte chytridiomycose populaties amfibieën, met name in de tropen en Australië. Deze ziekte is inmiddels ook in West-Europa aangetroffen, onder andere door onderzoek van RAVON.

Het onderzoeksteam van dr. Hof van de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken) gebruikte computermodellen om de invloed van klimaatverandering, het verlies van leefgebied en de schimmelziekte op amfibiepopulaties te modelleren. De resultaten verschenen in november in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’. De wetenschappers voorspellen dat meer dan de helft van alle kikkers, padden en salamanders binnen veertig jaar uitgestorven zal zijn door een combinatie van deze drie factoren. Het overlappen van deze bedreigingen zou kunnen betekenen dat de schattingen van de achteruitgang van populaties te optimistisch zijn en dat het in werkelijkheid nog erger is dan we aanvankelijk dachten. Het onderzoek geeft een doorkijk tot aan 2080 en laat ook voor de nabije toekomst een pessimistisch beeld zien.

Zie voor meer informatie de volgende wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp:

  • Hof, C., M. B. Araújo, W. Jetz & C. Rahbek. 2011. Additive threats from pathogens, climate and land-use change for global amphibian diversity. Nature. doi:10.1038/nature10650
  • Wake, D. B. & V. T. Vredenburg. 2008. Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians. PNAS 105: 11466-11473

Tekst: Annemarieke Spitzen, RAVON
Foto: Carey James Balboa, Wikipedia, publiek domein