Paddenstoelen zijn er ruim op tijd bij

Natuurpunt
11-AUG-2011 - Een droog voorjaar en een natte zomer: het blijken ideale omstandigheden voor zwammen, die nu massaal de kop op steken. De eerste Vliegenzwammen werden al in juli gemeld, en dat is uitzonderlijk.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

Een droog voorjaar en een natte zomer: het blijken ideale omstandigheden voor zwammen, die nu massaal de kop op steken. De eerste Vliegenzwammen werden al in juli gemeld, en dat is uitzonderlijk.

Wie nu het bos intrekt, staat misschien versteld van de grote paddenstoelenrijkdom die nu Ruwe russula Foto: Leo Janssenal te zien is. Toch is het niet uitzonderlijk dat augustus een goede paddenstoelenmaand is. Dat zagen we ondermeer ook in 2010, toen vooral de tweede helft van augustus hoge aantallen zwammen opleverde. Maar in 2011 blijkt alles nog wat vroeger te zijn. Zo werden de eerste vliegenzwammen al op 27 juli gemeld, zo’n twee weken vroeger dan in 2010. Ook andere boombegeleiders, zoals Russula's, verschijnen in hoge aantallen. Als we even terugkijken in de tijd blijken ook juni en juli soms goede paddenstoelenmaanden te zijn. Maar het blijft wel eerder uitzonderlijk dat de eerste vliegenzwammen reeds in juli worden gezien.

Dat het wel eens een goed paddenstoelenjaar zou kunnen worden, werd een tijdje geleden al voorspeld in dit natuurbericht van de NMV. Droge voorjaren zorgen ervoor dat bodemdiertjes minder schimmeldraden verorberen, en dat komt zwammen dus ten goede. Voeg daarbij nog een zeer vochtige julimaand, en paddenstoelen hebben de ideale condities om veel vruchtlichamen te maken. Normaal zijn de omstandigheden pas in het najaar zo goed, maar dit jaar lijkt het midden in de zomer al volop herfst.

Paddenstoelen vind je niet enkel in het bos. Drie bijzondere biotopen om naar zwammen uit te kijken:

- in dreven met schrale, doorgaans mosrijke bermen zijn tal van minder algemene zwammen te vinden. Het gaat dan vooral om soorten die traditioneel in bossen voorkwamen, maar daar door een te dik humuspakket ten gevolge van stikstofdepositie geen geschikte groeiplaats meer vinden. In beuken- en eikendreven kan je de Ruwe russula (Russula virescens) vinden, een typische augustuspaddenstoel.

Zwartwordende wasplaat (Foto: Leo Janssen)- in schrale graslanden beginnen de eerste wasplaten hun kop op te steken. Er zijn twee soorten die gekend zijn om hun vroege verschijning: Kleverige wasplaat (Hygrocybe glutinipes) en Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica).

- zelfs in tuinen worden niet alledaagse vondsten gedaan. Zo werden er al op verschillende locaties Roze stinkzwammen gemeld. En de exotische Traliestinkzwam (Clathrus ruber) werd op 31 juli in een tuin te Destelbergen gefotografeerd, zoals gewoonlijk nabij bamboe.

Tekst: Roosmarijn Steeman & Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie.