hazelworm

Eerste hazelwormen op Wildwissel Terlet gevonden

Stichting RAVON
22-JUN-2011 - Het was goed nieuws toen op maandag 13 juni twee hazelwormen midden op de Wildwissel Terlet werden aangetroffen. Dit ecoduct overbrugt de A50 ten noorden van Arnhem tussen het Deelerwoud en de Terletse heide. Ecoducten en andere faunapassages maken het voor dieren mogelijk om drukke wegen zonder risico te passeren. Waarnemingen van reptielen op ecoducten blijven echter zeldzaam.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Het was goed nieuws toen op maandag 13 juni twee hazelwormen midden op de Wildwissel Terlet werden aangetroffen. Dit ecoduct overbrugt de A50 ten noorden van Arnhem tussen het Deelerwoud en de Terletse heide. Ecoducten en andere faunapassages maken het voor dieren mogelijk om drukke wegen zonder risico te passeren. Waarnemingen van reptielen op ecoducten blijven echter zeldzaam.

Rondom Wildwissel Terlet leven zes van de zeven in Nederland voorkomende reptielensoorten (zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, adder, ringslang en gladde slang). In het recente verleden zijn al waarnemingen van zandhagedis en levendbarende hagedis op de wildwissel gedaan en zijn de drie soorten slangen in de directe nabijheid van de wildwissel aangetroffen. In het najaar van 2009 heeft Natuurmonumenten op de wildwissel een stobbenwal aangelegd die kleinere fauna dekking moet bieden en direct een geleidende functie heeft. Voor reptielen is deze stobbenwal een grote aanwinst, omdat boomstobben geschikte zon-, schuil- en schaduwplekken bieden. Eind april 2011 is RAVON gestart met een gerichte monitoring naar reptielen op Wildwissel Terlet.

Hazelworm (foto: Ronald de Boer)

Hiertoe zijn 25 plaatjes over het ecoduct uitgelegd. Omdat onder deze plaatjes een voor reptielen gunstig microklimaat heerst en ze tegelijkertijd een schuilplaats vormen, hebben zij grote aantrekkingskracht op deze soortgroep. Voor de monitoring worden de plaatjes tijdens verschillende bezoeken gecontroleerd op aanwezige reptielen. Bij de monitoringronde van 13 juni werd onder twee plaatjes een hazelworm gevonden. Beide dieren waren volwassen vrouwtjes. In Nederland is slechts eenmaal eerder een hazelworm op een ecoduct aangetroffen. Toevalligerwijs werd die waarneming iets noordelijker gedaan, op Ecoduct Woeste Hoeve.

Tekst: Richard Struijk, RAVON & Ronald de Boer, RAVON Gelderland
Foto: Ronald de Boer, RAVON Gelderland