Raaf

Raaf na ruim 90 jaar terug in Noord-Brabant

Sovon Vogelonderzoek Nederland
24-JAN-2012 - Goed nieuws uit Noord-Brabant. Het lijkt er op dat zich in 2011 een paartje raven in de Maashorst heeft gevestigd. Volgens Leo Ballering, coördinator voor zeldzame broedvogels van SOVON Vogelonderzoek Nederland en actief lid van Vogelwacht Uden, wijst alles erop dat de Maashorst als broedgebied geschikt is voor deze kritische en schuwe vogels.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Goed nieuws uit Noord-Brabant. Het lijkt erop dat zich in 2011 een paartje raven in de Maashorst heeft gevestigd. Volgens Leo Ballering, coördinator voor zeldzame broedvogels van SOVON Vogelonderzoek Nederland en actief lid van Vogelwacht Uden, wijst alles erop dat de Maashorst als broedgebied geschikt is voor deze kritische en schuwe vogels.

De raaf is onze grootste zangvogel. Hij behoort tot de familie van de kraaiachtigen. De raaf lijkt behoorlijk op de veel algemenere zwarte kraai, maar is een stuk forser met een dikkere snavel en een duidelijk wigvormge staart. Het geluid van de raaf is ook anders dan van de zwarte kraai. Het is een diep, drie tot vier keer herhaald ‘Korrrp’ met een rollende rrr. Met een spanwijdte van ruim een meter is hij zelfs groter dan een buizerd.

Raaf (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)

Het is bijna negentig jaar geleden dat een paartje raven voor het laatst in Noord-Brabant heeft gebroed. De populatie is begin vorige eeuw door uitroeiing nagenoeg verdwenen. Het laatst bekende broedgeval was een paartje raven in Mierlo in 1920. Ook in de rest van ons land verdween de raaf volledig. Vanaf 1969 zijn raven geherintroduceerd op de Veluwe, en met succes. Er zijn zo’n 75 tot 90 broedparen bekend in Nederland, waarvan het merendeel op de Veluwe. Raven zijn nogal kieskeurig in hun gebiedskeuze. Met spanning wordt dus het broedseizoen van 2012 afgewacht.

Tekst: Leo Ballering en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga