Heidelandschap

Schmallenbergvirus in het wild? Meld het!

25-JAN-2012 - Recent is er een nieuw virus ontdekt dat voor problemen in de veehouderij in Nederland zorgt: het Schmallenbergvirus. Het virus is gevonden in schapenlammeren met aangeboren afwijkingen, en ook bij enkele misvormd geboren geitenlammeren en kalveren. Daarnaast is het virus aangetoond bij volwassen runderen met diarree en melkgiftdaling. Vermoed wordt dat het virus wordt overgedragen door knutten. Het is nu nog onduidelijk of het Schmallenbergvirus ook gevolgen heeft voor wilde diersoorten in Nederland. Daarom roepen het Dutch Wildlife Health Centre en haar partners op om verdenkingen te melden.

Bericht uitgegeven door Dutch Wildlife Health Centre [land] op [publicatiedatum]

Recent is er een nieuw virus ontdekt dat voor problemen in de veehouderij in Nederland zorgt: het Schmallenbergvirus. Het virus is gevonden in schapenlammeren met aangeboren afwijkingen, en ook bij enkele misvormd geboren geitenlammeren en kalveren. Daarnaast is het virus aangetoond bij volwassen runderen met diarree en melkgiftdaling. Vermoed wordt dat het virus wordt overgedragen door knutten. Het is nu nog onduidelijk of het Schmallenbergvirus ook gevolgen heeft voor wilde diersoorten in Nederland. Daarom roepen het Dutch Wildlife Health Centre en haar partners op om verdenkingen te melden.

Afwijkend schapenlam (foto: GD Deventer)Gezien de schade die het virus veroorzaakt bij gehouden herkauwersoorten, is het van belang om ook bij wilde dieren de eventuele gevolgen voor welzijn en populaties goed in kaart te brengen. Het is daarom belangrijk om verdenkingen centraal te registreren.

Hoe kunt u een verdenking melden?
Een verdenking is het vinden van een misvormde foetus of pasgeboren dier, of een volwassen dier met niet vorderende bevalling, en voorlopig ook wilde dieren met diarree. Dit geldt voor alle wilde diersoorten, al zou het kunnen dat de infectie vooral ernstig is bij herkauwers.

Centrale registratie vindt plaats bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC):
- tel: 030-2537925 (ook in het weekeinde)
- email: dwhc@uu.nl
- of via het meldingsformulier op de website: www.dwhc.nl

Als de melding een vers dood dier betreft, kan het DWHC in overleg met de inzender beslissen het dier te onderzoeken. Hier zijn voor de inzender geen kosten aan verbonden. Het onderzoek verloopt in samenwerking met gelieerde instanties, zoals het Central Veterinary Institute van Wageningen-UR (CVI-WUR) waar de diagnostiek voor het Schmallenbergvirus plaatsvindt.

Voor meer informatie over het Schmallenbergvirus en:
- wilde dieren: www.dwhc.nl
- de mens: www.rivm.nl
- gehouden dieren: www.cvi.wur.nl, www.gddeventer.com en www.vwa.nl

Tekst: Dutch Wildlife Health Centre
Foto: GD Deventer