Meer vlinders door tijdelijke natuur

De Vlinderstichting
15-DEC-2011 - De Vlinderstichting heeft op 13 december de Green Deal Tijdelijke Natuur ondertekend. Deze Deal, waarin onder andere wordt samengewerkt met haven- en ontgrondingsbedrijven, biedt kansen voor vlinders en andere natuur in ons land.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De Vlinderstichting heeft op 13 december de Green Deal Tijdelijke Natuur ondertekend. Deze Deal, waarin onder andere wordt samengewerkt met haven- en ontgrondingsbedrijven, biedt kansen voor vlinders en andere natuur in ons land.

Veel planten en dieren voelen zich prima thuis in tijdelijke natuur (foto: Kars Veling)Titia Wolterbeek, directeur Vlinderstichting: “Wanneer terreinen ter beschikking komen voor natuur, al is het dan tijdelijk, profiteren daar veel vlindersoorten van”. Het gaat slecht met de vlinders in ons land onder andere omdat het landschap steeds meer versnippert en er minder nectar voor de vlinders (en andere insecten) te vinden is. Het beleid van het huidige kabinet zet de natuur nog sterker onder druk. De Vlinderstichting legt zich hier niet bij neer, maar wil komen tot behoud en herstel van de vlinders in Nederland. Tijdelijke natuur kan hier plaatselijk een belangrijke rol in spelen. Veel pioniers zullen baat hebben bij goede inrichting en extensief beheer van tijdelijke natuur. De Vlinderstichting zal samen met het bedrijfsleven meer kansen creëren voor vlinders in Nederland. 

 Bruin blauwtje: een van de vlinders die zal profiteren van tijdelijke natuur (foto: Kars Veling)Tijdelijke natuur is voor veel soorten geen bedreiging maar biedt juist kansen. In en tussen de zogenoemde stapstenen die door tijdelijke natuur ontstaan kunnen veel soorten zich beter handhaven. Doorgaans is de doorlooptijd van een locatie met bestemming tijdelijke natuur dusdanig lang dat door een natuurlijk proces de nieuwkomers vanzelf weer verdwijnen naar andere plekken. Door tijdelijke inrichtingsmaatregelen te treffen kan meer variatie en nectaraanbod worden gerealiseerd. Wolterbeek: “Natuurlijk is het jammer dat het meestal geen blijvende natuur oplevert. Maar wanneer het gaat om terreinen die eigenlijk een andere bestemming hebben, maar daar nu nog niet voor ontwikkeld worden, zien wij tijdelijke natuur als pure winst”.

 


Tekst: Albert Vliegenthart en Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting