Bruin zandoogjes en orchideeën in tijdelijke natuur

De Vlinderstichting
29-JUL-2013 - Op bedrijventerreinen, maar ook in stedelijk gebied liggen grote stukken land braak. Ze zijn bestemd voor woningbouw of nieuwe bedrijven, maar zeker door de huidige crisis zullen ze jarenlang niet bebouwd worden. Kansen voor de natuur!

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Op bedrijventerreinen, maar ook in stedelijk gebied liggen grote stukken land braak. Ze zijn bestemd voor woningbouw of nieuwe bedrijven, maar zeker door de huidige crisis zullen ze jarenlang niet bebouwd worden. Kansen voor de natuur!

Rietorcissen op tijdelijke natuur in Delfzijl (foto: Kars Veling)En dat is precies waar veel eigenaren doodsbang voor zijn: kansen voor de natuur. Stel je voor dat er allerlei beschermde soorten op je terrein gaan zitten. Als je dan eindelijk denkt te kunnen gaan bouwen moet je allerlei procedures door en bestaat zelfs de mogelijkheid dat die beschermde soorten de hele bouw tegenhouden. Om dit te voorkomen worden sommige braakliggende stukken wekelijks gemaaid. Dan ontstaat er gazon en daar zullen zich echt geen beschermde soorten op vestigen. Doodzonde voor de natuur.

Door dergelijk beheer krijg je steriele percelen en heeft de natuur geen schijn van kans. Het gaat hierbij om vele duizenden hectares en gelukkig is er nu een oplossing waar zowel de eigenaren als de natuur van profiteren. Als terreinen worden aangewezen als ‘Tijdelijke natuur’ kan een ontheffing worden aangevraagd van de Flora- en Faunawet. Die ontheffing houdt in dat de natuur op die terreinen vrij spel krijgt, maar het betekent ook dat als er gebouwd gaat worden die natuurwaarden geen problemen opleveren.

Bruin zandoogje zat verspreid in de tijdelijke natuur in Delfzijl (foto: Kars Veling)De Vlinderstichting is een van de partners in de Green Deal ‘Tijdelijke Natuur’ en we zijn onder andere bezig om de natuurwaarden in kaart te brengen van nu al bestaande tijdelijke natuur. Vorig jaar hebben we in de Amsterdamse haven gekeken, en dit jaar zijn we actief in de Eemshaven bij Delfzijl, beheerd door Groningen Seaports. Vorige week is de tijdelijke natuur daar bezocht en is er gekeken naar de natuurwaarden. Vooral de vlinders werden uitgebreid in kaart gebracht. Overal verspreid op de onderzochte percelen vlogen bruin zandoogjes, maar ook zwartsprietdikkopjes en kleine vossen waren regelmatig aanwezig. Ook waren er gedeelten waar tientallen tot honderden orchideeën bloeiden. Het ging voornamelijk om rietorchis, maar ook de moeraswespenorchis was aanwezig. Overal zongen veldleeuweriken en de blauwe kiekendief joeg boven deze tijdelijke natuur. Hopelijk gaan veel meer eigenaren aan de slag om braakliggende stukken om te vormen naar tijdelijke natuur. Dat scheelt een boel beheerwerk en bovendien profiteert de natuur ervan. En als er gebouwd moet worden, zal dat geen problemen opleveren.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting