Zeearenden uit het Zuidlaarderneergebied, voor eenmalig gebruik bij persbericht van Avifauna Groningen

Jonge Zeearend uit Lauwersmeer nu in Zuidlaardermeerpolders

30-JAN-2012 - Leden van vogelvereniging Avifauna Groningen hebben de afgelopen dagen aan de hand van diverse foto’s met zekerheid kunnen vaststellen dat de Zeearend, die sinds half december 2011 in de Zuidlaardermeerpolders verblijft, het mannetje is dat afgelopen jaar geboren is in het Lauwersmeergebied.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Leden van vogelvereniging Avifauna Groningen hebben de afgelopen dagen aan de hand van diverse foto’s met zekerheid kunnen vaststellen dat de Zeearend, die sinds half december 2011 in de Zuidlaardermeerpolders verblijft, het mannetje is dat afgelopen jaar geboren is in het Lauwersmeergebied.

Aanvankelijk werd aangenomen dat de waargenomen Zeearend in eerste-winterkleed alleen aan de linkerpoot geringd was, wat zou uitsluiten dat het hier zou gaan om het Lauwersmeerjong. Foto’s die de afgelopen dagen gemaakt werden, werden geplaatst op de website van Avifauna Groningen en deze wezen uit dat dit exemplaar wel degelijk om beide poten een ring draagt. Na een discussie op het forum op de website over de uiterlijke kenmerken van de vogel en op basis van de unieke kleurcombinatie van de ringen werd duidelijk dat het hier toch gaat om het jonge mannetje dat in mei 2011 in het Lauwersmeer uit het ei kroop. Jan Willems, boswachter van Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied, heeft na bestudering van de foto’s inmiddels bevestigd dat het inderdaad om ’zijn‘ jong gaat.

De Zeearenden van het Zuidlaardermeergebied (foto: Gerrit Kiekebos)

Dat de Zeearend inmiddels ruim zes weken in de Zuidlaardermeerpolders overwintert, bewijst dat deze soort zich goed thuis voelt in dit gebied, dat grotendeels beheerd wordt door Het Groninger Landschap. Bijna dagelijks wordt hij wel waargenomen door leden van de actieve vogelclub, soms zelfs op spectaculair korte afstand. Gedurende zijn verblijf kreeg de Zeearend door de waterberging in de Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder te maken met een abrupte verandering van zijn jachtgebied. De wegens de zachte winter in groten getale aanwezige eenden en ganzen, die belangrijke prooien voor de Zeearend vormen, hadden hier gelukkig in het geheel niet onder te lijden. Vorige week kreeg de vogel ineens gezelschap van een tweede exemplaar. Deze keer ging het om een geheel volwassen Zeearend. Dit is niet een van de oudervogels, want die zitten nog steeds in het Lauwersmeergebied. De twee lijken het goed met elkaar te kunnen vinden en trekken nog steeds gezamenlijk op. Gezien het grote leeftijdsverschil is paarvorming uitgesloten. Zeearenden doen er namelijk zeker vier jaar over voordat ze helemaal volwassen zijn en voor de eerste keer tot broeden komen.

Of de Zeearend een blijvertje in de Zuidlaardermeerpolders is, moet worden afgewacht. Het is maar de vraag of in dit gebied nog voldoende voedsel aanwezig is als straks in het voorjaar de eenden en ganzen weer naar het noorden terugtrekken. Daarnaast is de recreatiedruk in dit gebied hoog, zeker op zonnige weekenden. Vooralsnog is het smullen geblazen voor de vogelaars van Avifauna Groningen met twee van deze ‘vliegende deuren’ om de hoek.

Bron: Avifauna Groningen
Foto: Gerrit Kiekebos