Jonge zeearend geringd in Oostvaardersplassen. Mei 2009. Foto: Staatsbosbeheer.

Jonge zeearenden in het Lauwersmeer

Sovon Vogelonderzoek Nederland
11-MEI-2013 - Het hing al in de lucht, maar de zeearend in het Lauwersmeer heeft jongen. Twee weken terug zat het vrouwtje al niet meer in broedhouding. Ze stond telkens op de nestrand in de nestkom te kijken, meestal vergezeld van haar man.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het hing al in de lucht, maar de zeearend in het Lauwersmeer heeft jongen. Twee weken terug zat het vrouwtje al niet meer in broedhouding. Ze stond telkens op de nestrand in de nestkom te kijken, meestal vergezeld van haar man.

Dus gingen de vaste Sovonmedewerkers in het gebied de afgelopen week het nest op enige afstand met een telescoop observeren. De blijdschap was groot toen twee donskoppen van jongen boven de nestrand te zien waren, die nota bene door het mannetje werden gevoerd met verse vis. Als alles goed gaat met de jongen zullen ze later deze maand worden geringd door medewerkers van Staatsbosbeheer en Sovon. Ondertussen wordt het nest nauwlettend in de gaten gehouden door beide samenwerkende organisaties.

Jonge zeearend in Oostvaardersplassen in 2009 (foto: Staatsbosbeheer)

Tweede locatie
De zeearend vestigde zich als broedvogel in het Lauwersmeer in 2009. Het was de tweede locatie in Nederland waar de soort ging broeden. Er werd toen een nest gevonden door de vaste inventarisatiekrachten van Sovon in het Lauwersmeer. Eieren werden er in 2009 nog niet gelegd, wel in 2010, maar deze eieren zouden niet uitkomen. In 2011 was het raak. Het paar bracht een mannetje groot. In 2012 vloog opnieuw een jong uit, ditmaal een fors vrouwtje. Doordat ze voorzien is van goed af te lezen kleurringen werd het vrouwtje in februari en maart gezien op respectievelijk Texel, nabij Gent (Belgie) en niet ver van Joure. Uit onderzoek in het Lauwersmeer blijkt dat de zeearenden hun jongen er vooral voeren met jonge grauwe ganzen, eenden, meerkoeten en vis.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Staatsbosbeheer