Vink

Vinkenslag in zuiden van land

13-FEB-2008 - In de zuidelijke helft van het land wordt al op een groot aantal plaatsen de eerste vinkenslag gemeld, een week eerder dan vorig jaar.
Bericht uitgegeven op 13 februari 2008

In de zuidelijke helft van het land wordt al op een groot aantal plaatsen de eerste vinkenslag gemeld, een week eerder dan vorig jaar en drie weken eerder dan in 2006.

De Vink is het gehele jaar in ons land aanwezig. De luide, harde zang is zeer kenmerkend. Jonge mannetjes oefenen in februari een beetje stuntelig de vinkenslag. In de winter tref je ze vaak aan in gemengde groepen vinkachtigen, gorzen en/of sijzen. Figuur 1 geeft aan hoeveel meldingen van de vinkenslag er per week zijn doorgegeven. De waarnemingen werden in eerste instantie vooral in het zuiden van het land gedaan maar schuiven nu geleidelijk aan op naar het noorden van het land.Figuur 1: Wekelijks aantal meldingen van de eerste vinkenslag in Nederland doorgegeven via www.natuurkalender.nl

Vinken hebben het formaat van een huismus, en mannetjes zijn bruinoranje van voren en blauwgrijs van boven. Vrouwtjes zijn wat bruiner, maar beide hebben ze opvallende witte vleugelstreep die ook in vlucht goed zichtbaar zijn, net als de witte buitenste staartveren.

De Vink is een van Europa's talrijkste broedvogels. Ze broeden in open bos, parken en tuinen. Ze foerageren vaak op de grond.