Vink, GNU licentie, vierkant

Aan de slag met de vink

De Natuurkalender
5-FEB-2010 - Dit jaar stond de vink op 4de plaats in de nationale tuinvogeltelling. Momenteel zijn zowel onze eigen vinken als overwinteraars uit het noorden waar te nemen. Deze talrijke broedvogel is nu niet alleen regelmatig te zien, maar ook veel te horen. De mannetjes zijn namelijk hun ‘vinkenslag’ aan het oefenen.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op vrijdag 5 februari 2010

Dit jaar stond de vink op 4de plaats in de nationale tuinvogeltelling. Momenteel zijn zowel onze eigen vinken als overwinteraars uit het noorden waar te nemen. Deze talrijke broedvogel is nu niet alleen regelmatig te zien, maar ook veel te horen. De mannetjes zijn namelijk hun ‘vinkenslag’ aan het oefenen.

Vinken hebben het formaat van een huismus, maar zien er heel anders uit. Mannetjes zijn bruinoranje van voren en blauwgrijs aan de bovenkant; vrouwtjes zijn wat bruiner. Beiden hebben twee opvallende witte vleugelstrepen die ook in vlucht goed zichtbaar zijn, net als de witte buitenste staartveren. In de winter kunnen onze vinken zowel in Nederland blijven als naar het zuiden trekken. De vinken die we nu zien zijn jaargasten en vogels uit Noord-Europa die in Nederland overwinteren.

Zeggen dat deze bosminnende zangvogel het goed doet is nog een milde uitdrukking. In de jaren ’70 bezette de vink al 87% van alle 5 vierkante kilometerblokken in Nederland en de aantallen zijn sindsdien nog flink toegenomen. Ons land kent nu meer dan 500.000 broedvogels. Ook in de rest van Europa doet de vink het goed: alleen in boomloze oorden komen de vogels niet voor.

Net als voor mensen heeft elke regio zijn eigen vinkendialect. Jonge mannetjes leren in het voorjaar de zang van de andere mannetjes uit de omgeving en nemen zo het dialect over. Omdat de jonge mannetjes nog aan het oefenen zijn, kan de zogenoemde ‘vinkenslag’ nog wat rommelig klinken, maar het geluid blijft goed herkenbaar. In deze tijd van het jaar kan een mannetje zijn zang wel duizenden keren per dag herhalen. Er werden (en worden) zelfs wedstrijden gehouden met vinken in gevangenschap: de vink die het meest 'slaat' wint de wedstrijd.

Op dit moment geven Natuurkalenderwaarnemers, net als vorig jaar, vooral vinkenslagen uit het oosten van ons land door. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de dichtheid van bomen in dat deel van ons land. De Natuurkalender wil graag weten wanneer u de eerste vinkenslag hoort: na een beetje oefenen komt u dit vogeltje vast overal tegen. Geef uw eerste waarneming door via www.natuurkalender.nl.

Bronnen:
Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. (2001). Algemene en schaarse broedvogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij.
De Natuurkalender
Vogelbescherming Nederland

www.vogelvisie.nl

Tekst: Lysanne Snijders, De Natuurkalender

Foto: Regani, GNU Licentie