Hazelmuis in nestbuis (Foto Dick Klees)

Nestbuizen voor hazelmuizen

Zoogdiervereniging
15-APR-2008 - Dit voorjaar is de Zoogdiervereniging VZZ gestart met een nieuwe inventarisatiemethode: nestbuizen voor hazelmuizen. De nestbuizen, langwerpige vierkante kokers van plastic golfkarton, worden enkele meters boven de grond in bomen en struiken opgehangen. Hazelmuizen maken hier hun nesten in, waardoor hun aanwezigheid gemakkelijk is aan te tonen.

Bericht uitgegeven op maandag 15 april 2008 door de Zoogdiervereniging VZZ

Dit voorjaar is de Zoogdiervereniging VZZ gestart met een nieuwe inventarisatiemethode: nestbuizen voor hazelmuizen. De nestbuizen, langwerpige vierkante kokers van plastic golfkarton, worden enkele meters boven de grond in bomen en struiken opgehangen. Hazelmuizen maken hier hun nesten in, waardoor hun aanwezigheid gemakkelijk is aan te tonen.

Hazelmuizen komen in Nederland alleen in Zuid-Limburg voor. Al vele jaren struinen elk najaar vrijwilligers de bosranden en hagen in het Heuvelland af op zoek naar nesten van deze slaapmuis. De nesten bestaan uit een bundel takjes en bladeren ter grootte van een tennisbal en bevinden zich meestal slechts enkele meters boven de grond in een struik of boom. Het aantal nesten zegt iets over de aantallen hazelmuizen in het gebied. Door jaarlijks dezelfde gebieden af te zoeken krijgen we enig inzicht in de aantalsontwikkeling van de hazelmuispopulatie in Nederland. Het is echter niet altijd eenvoudig om de nesten te vinden. Daarom is in najaar 2007 een proef met ‘nestbuizen’ voor hazelmuizen uitgevoerd. Deze verliep zeer succesvol. Hazelmuizen zijn zelfs in gebieden aangetroffen waarvan dat nog niet bekend was.

Aangemoedigd door dit succes is de Zoogdiervereniging VZZ vorige week een proef gestart met het plaatsen van de nestbuizen in het vroege voorjaar. De kennis over hazelmuizen beperkt zich namelijk tot de periode dat ze in de late zomer de bosranden gaan bewonen tot het moment dat ze verdwijnen voor hun winterslaap. Het is onbekend waar de hazelmuizen zich van maart-april tot het einde van de zomer bevinden. Dit is de periode tussen hun winterslaap en het moment dat ze de bosrand opzoeken. In deze tijd moeten de vrouwtjes voldoende conditie opbouwen om later hun jongen te krijgen. Vanuit het oogpunt van beheer en het voortbestaan van de populatie is dit een belangrijke periode.

In terreinen van Staatsbosbeheer zijn er in verschillende biotopen nestbuizen opgehangen. Nu maar hopen dat de hazelmuizen er gebruik van maken en ons introduceren in dit onbekende deel van hun leven.

Tekst en foto: Dick Klees, Zoogdiervereniging VZZ