Foto paddentrek

Paddentrek sukkelt voorbij in kwakkelend voorjaar

Stichting RAVON
20-MRT-2008 - De paddentrek komt dit jaar maar geleidelijk op gang door het kwakkelende voorjaar. Grote pieken in de trek zijn schaars, toch is een groot deel van de padden al naar het water getrokken.

Bericht uitgegeven op donderdag 20 maart 2008 door Stichting RAVON

De paddentrek komt dit jaar maar geleidelijk op gang door het kwakkelende voorjaar. Grote pieken in de trek zijn schaars, toch is een groot deel van de padden al naar het water getrokken.

Foto: Jelger HerderDe paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën zoals kikkers en salamanders) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. Dit vindt plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie zich in zeer korte tijd naar het voortplantingswater verplaatsen. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan!

Dit jaar sukkelt de paddentrek wat voort doordat er nog geen echt warme, natte nachten zijn geweest. Op de meeste avonden wordt de benodigde minimum temperatuur niet of nauwelijks gehaald. Dit resulteert in een zeer geleidelijk verlopende paddentrek. Dagelijks trekken er wel dieren naar het water maar echt grote pieken zijn schaars.

Dit jaar is de website www.padden.nu gelanceerd. Deze website geeft uitgebreide informatie over de paddentrek, de soorten en over paddenwerkgroepen. Paddenwerkgroepen bestaan uit vrijwilligers die padden veilig over de weg helpen. Het verloop van de paddentrek is mooi te zien in de grafiek op de voorpagina. Deze grafiek geeft het aantal dieren dat is overgezet door de aangesloten werkgroepen per nacht aan. Tot op heden waren 29 februari en 9 maart de beste “trekdagen” maar een warme, natte periode in de komende weken zou voor een nieuwe piek kunnen zorgen.

Raymond Creemers, Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland)