Otter

Het gaat goed met de otter in Nederland

Zoogdiervereniging
17-JUL-2008 - De herintroductie van de otter in Nederland is een succesverhaal aan het worden. Afgelopen winter waren er al meer dan 35 otters. Dit blijkt uit een publicatie van de onderzoekers van Alterra in het nieuwe nummer van het populair-wetenschappelijke tijdschrift Zoogdier van de Zoogdiervereniging VZZ en de Vlaamse zusterorganisatie Natuurpunt.
Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op donderdag 17 juli 2008

De herintroductie van de otter in Nederland is een succesverhaal aan het worden. Afgelopen winter waren er al meer dan 35 otters. Dit blijkt uit een publicatie van de onderzoekers van Alterra in het nieuwe nummer van het populair-wetenschappelijke tijdschrift Zoogdier van de Zoogdiervereniging VZZ en de Vlaamse zusterorganisatie Natuurpunt.

In 1989 is een project gestart met als doel de otter te herintroduceren in de kop van Overijssel. In de periode 2002-2007 zijn 29 otters uitgezet. Om te kijken hoe het met deze dieren gaat, zijn ze door deskundigen van Alterra onderzocht met zenders en DNA-analyses van uitwerpselen. Zowel de in het wild gevangen otters als die uit gevangenschap doen het in het algemeen goed. Een enkel exemplaar dat te tam bleek te zijn, nagelaten. De otters hebben jongen en verspreiden zich over het gebied. De populatie bestaat nu al uit minimaal 35 otters. De onderzoekers spreken van een ‘uiterst succesvolle herintroductie’ maar maken zich wel zorgen over het groeiend probleem van sterfte door verkeer.

Naast de comeback van de otter, leest u in het nieuwe nummer van Zoogdier over hoe de oprukkende everzwijnen (wilde zwijnen) Vlaanderen bezig houden. Zoogdier stelt de vraag of carnivore exoten zoals stinkdieren, wasberen en wasbeerhonden Vlaanderen gaan overspoelen. In een vlammend betoog stelt Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de bestrijding van muskusratten aan de kaak: ‘Er is nog nooit een dijk bezweken door muskusratten.’ We volgen een bijzondere bultrug voor de kust van Den Helder en zien deze terug in Ierland. En we stellen ons de vraag hoe het gaat met de konijnen in Nederland na de epidemieën in de negentiger jaren. Zijn de konijnen de klap te boven gekomen?

Meer informatie
  • Lees het volledige artikel over de otters verschenen in Zoogdier
  • Website over het otteronderzoek

    Tekst: Eric van Kaathoven, Zoogdiervereniging VZZ
    Foto: Hugh Jansma, Alterra, Wageningen UR
  •