de Woeste Hoeve

Wildviaducten zijn succesvol

Zoogdiervereniging
31-JUL-2008 - De kritiek dat wildviaducten weinig gebruikt zouden worden, blijkt onterecht. Onderzoek van de Wageningen Universiteit gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging VZZ, wijst dit uit.
Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op 31 juli 2008

De kritiek dat wildviaducten weinig gebruikt zouden worden, blijkt onterecht. Onderzoek van de Wageningen Universiteit, gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging VZZ, wijst dit uit.

Hoewel de kosten voor het aanleggen van wildviaducten hoog zijn en er dan ook de nodige maatschappelijke discussies over plaats vinden, was er tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van wildviaducten.

Onderzoek van de Wageningen Universiteit, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging VZZ, brengt hier verandering in. Het wildviaduct De Woeste Hoeve op de Veluwe blijkt frequent gebruikt te worden door wild zwijn, edelhert en vos en in mindere mate door ree, das en (verwilderde) huiskat. Opmerkelijk is dat de dieren geen voorkeur lijken te hebben voor het midden van het wildviaduct. De zijkanten worden niet gemeden.

De mate van gebruik van het wildviaduct Woeste Hoeve is gelijk aan die van het omringende natuurgebied. De onderzoekers concluderen dat de Woeste Hoeve met een breedte van vijftig meter voldoet voor een regelmatig gebruik door middelgrote tot grote zoogdieren en zo succesvol twee gebieden van de Veluwe met elkaar verbindt.

Luister ook naar een radiofragment van Radio Gelderland. De verslaggever ging ter plaatse op zoek naar sporen van wild.

De publicatie in LUTRA is van de hand van Maaike Renard, Anna Visser, Fred de Boer en Sipke van Wieren: The use of the ‘Woeste Hoeve’ wildlife overpass by mammals, Lutra 2008 51 (1): 5-16. Deze is als PDF te downloaden of te bekijken op de website van VZZ.

Tekst: Eric van Kaathoven, de Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Edgar van der Grift