bastaardkikker in tuinvijver

Vijverkunst: leg nú een vijver aan!

Stichting RAVON
10-SEP-2008 - Met het najaar voor de deur is het een uitstekend moment om na te denken over (amfibievriendelijke) aanpassingen in uw tuin. Het najaar is namelijk dé periode bij uitstek om nog werkzaamheden in de tuin te verrichten, voordat de tuin in winterrust gaat. Amfibieën zijn nu nog actief –en worden dus niet door werkzaamheden gestoord in hun winterrust- en vaste planten kunnen worden verzet.

Bericht uitgegeven door RAVON op woensdag 10 september 2008

Met het najaar voor de deur is het een uitstekend moment om na te denken over (amfibievriendelijke) aanpassingen in uw tuin. Het najaar is namelijk dé periode bij uitstek om nog werkzaamheden in de tuin te verrichten, voordat de tuin in winterrust gaat. Amfibieën zijn nu nog actief –en worden dus niet door werkzaamheden gestoord in hun winterrust- en vaste planten kunnen worden verzet.

Wie nog geen vijver in zijn of haar tuin heeft, maar wel graag meer amfibieën, libellen of andere kleine dieren naar de tuin wil lokken, kan met de onderstaande negen “gouden regels“ direct aan de slag!
1. Ligging: de vijver moet minstens de helft van de dag in de zon liggen.
2. Voldoende waterplanten: deze zorgen voor zuurstof en beschutting in het water.
3. Glooiende oever: er moet minimaal één zacht glooiende oever zijn, liefst aan de noordzijde zodat die optimaal zonnewarmte krijgt.
4. Geschikte uittreedmogelijkheden: amfibieën moeten de vijver gemakkelijk kunnen verlaten; een glooiende oever, een boomstronk, ruwe stenen e.d. zorgen ervoor dat dit kan. Lukt dat niet, maak dan een kikkertrap.
5. Verschillende dieptes: de vijver moet verschillende dieptes hebben, een dieper gedeelte (80-120 cm) waar dieren in de vorstvrije bodemlaag kunnen overwinteren en een ondiep, sneller opwarmend deel waar de kikkers hun eieren kunnen afzetten en de larven zich kunnen ontwikkelen.
6. Houd de vijver visvrij: vissen en amfibieën gaan niet samen in een tuinvijver. Vijvers zijn relatief kleine wateren waardoor enkele vissen alle eitjes en larven van amfibieën opeten. Ook voor bv. libellen is het veel gunstiger wanneer de vijver visvrij is.
7. Voldoende dekking: in de tuin moeten ook kleine “rommelhoekjes” zijn van houtblokken, losse stenen of snoeihout met blad ertussen, waar amfibieën kunnen schuilen en overwinteren.
8. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
9. Vorstvrije delen in de winter: een aantal amfibieën overwintert in de vijver. Dikke sliblagen met afgestorven planten op de vijverbodem kunt u het best in het najaar verwijderen om zuurstofgebrek onder het ijs te voorkomen. (Bron:www.plonzenweekeinde.nl)

Vijverkunst
Wie een workshop “Amfibievriendelijke vijver aanleggen” wil volgen, kan op 20 september a.s. terecht in Utrecht. Annemarieke Spitzen, een expert van RAVON, zal op die dag tips en uitleg geven over het aanleggen van een vijver. Deze workshop maakt onderdeel uit van het project “Animal estates”, een project van de Amerikaanse kunstenaar Fritz Haeg. De Amerikaan reist de wereld over met zijn project en werkt daarbij steeds samen met locale experts. Van 20 september tot en met 2 november is zijn expositie “Animal estates” te aanschouwen in Nederland. Adres: Casco, Nieuwekade 213-215 te Utrecht. Meer informatie over de achtergrond en inhoud van dit project is te vinden op: www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/animalestates/prototypes/utrecht.html

Tekst: Elvira Werkman, RAVON
foto: Ineke Schaars