huiskraaien, Wikimedia Commons

't Is een vreemdeling zeker?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
2-OKT-2008 - Vogelaars houden van vogels kijken, maar vooral van lijstjes. Biijvoorbeeld een Nederlandse lijst waarop alle vogelsoorten staan die ze in Nederland gezien of gehoord hebben. Zo ook een wereldlijst, een tuinlijst, een daglijst, een maandlijst en een jaarlijst. Er gaan zelfs geruchten dat er vogelaars zijn die een schijtlijst (excuse me!) bijhouden. Dus op die lijst staan soorten die ze waargenomen hebben toen ze een grote boodschap moesten... Tja, het is een vreemdeling zeker?

Bericht uitgegeven door SOVON op donderdag 2 oktober 2008

Vogelaars houden van vogels kijken, maar vooral van lijstjes. Biijvoorbeeld een Nederlandse lijst waarop alle vogelsoorten staan die ze in Nederland gezien of gehoord hebben. Zo ook een wereldlijst, een tuinlijst, een daglijst, een maandlijst en een jaarlijst. Er gaan zelfs geruchten dat er vogelaars zijn die een schijtlijst (excuse me!) bijhouden. Dus op die lijst staan soorten die ze waargenomen hebben toen ze een grote boodschap moesten... Tja, het is een vreemdeling zeker?

Bij al die lijstjes is steevast de vraag: mag die soort 'officieel' op de lijst? Een fazant bijvoorbeeld staat niet op de Nederlandse lijst omdat hij niet van nature in het wild in ons land voorkomt. Hetzelfde geldt voor de halsbandparkiet. Het is nog nooit bewezen dat er een wilde halsbandparkiet vanuit zijn normale verspreidingsgebied (o.a. China en India) op eigen kracht naar Nederland is gevlogen. Dat is een belangrijk criterium voor de officiele Nederlandse lijst, of een soort in staat is op eigen kracht, dus zonder welke hulp dan ook, naar Nederland te vliegen. Kijk op http://www.dutchbirdalerts.nl/dutchlist.action voor de volledige Nederlandse lijst.

Een nauwkeurige blik op deze lijst laat een vreemde eend in de bijt zien: de huiskraai. De huiskraai is het voorbeeld van een opportunische cultuurvolger. Van nature komt de soort voor op het Indiase subcontinent, maar door middel van het meeliften op schepen zijn in de loop der eeuwen delen van Afrika, Australi√ę en het Midden-Oosten bevolkt.

In 1994 dook de huiskraai voor het eerst in Nederland op en wel in Hoek van Holland. Sinds 1998 wordt hier ook succesvol gebroed. Elders in Nederland is de huiskraai echter nog steeds een zeldzaamheid; buiten Hoek van Holland zijn er slechts een paar gevallen bekend. Normaal gesproken zou een ship-assisted soort als ontsnapt worden beschouwd en niet op de Nederlandse lijst komen, maar omdat het meeliften op schepen een voor de huiskraai gebruikelijke wijze van verspreiden is, staat hij wel op deze lijst. Het is een vreemdeling zeker, die met opzet verdwaald is zeker...

Zelf huiskraaien kijken? Ga naar de haven van Hoek van Holland, daar hangen er altijd wat rond als opgeschoten hangjongeren. Het aantal is inmiddels opgelopen tot boven de twintig. Op www.waarneming.nl zijn de exacte locaties gemakkelijk te vinden.

Tekst: Harvey van Diek
Foto: J.M. Garg, Wikimedia Commons