Spelend kind Helmink

Kinderen in groene wijken spelen meer buiten

Wageningen University
14-OKT-2008 - Kinderen in groene buurten spelen meer buiten dan kinderen in buurten met weinig tot geen groen. Buiten spelen gaat gepaard met een betere gezondheid; daarbij gaat het om meer dan niet-dik-zijn.

Natuurbericht uitgegeven door Alterra Wageningen UR op dinsdag 14 oktober 2008

Kinderen in groene buurten spelen meer buiten dan kinderen in buurten met weinig tot geen groen. Buiten spelen gaat gepaard met een betere gezondheid; daarbij gaat het om meer dan niet-dik-zijn.

Nederlandse kinderen lijden steeds meer aan overgewicht. Gezond eten, veel bewegen, de oplossingen liggen voor de hand. Toch doen mensen, en dus ook kinderen, niet altijd wat goed voor hen is. Het huidige preventiebeleid richt zich daarom op het makkelijker maken van de gezonde keuzes. Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, kan bijvoorbeeld leiden tot meer lichamelijke activiteit. Voor kinderen lijkt daarbij de aanwezigheid van groen relevant.

In 2006 bleek uit onderzoek dat in groene buurten minder vaak overgewicht onder kinderen voorkomt dan in niet-groene buurten. Maar hoe zit dat dan, die relatie tussen groen en overgewicht? Verondersteld wordt dat kinderen uit groene buurten lichamelijk actiever zijn doordat ze meer buitenspelen. Om die veronderstelling te toetsen is onderzoek gedaan naar het verband tussen de gezondheid van een groot aantal kinderen van 6 tot 12 jaar en de hoeveelheid openbaar groen in hun buurt.

Inderdaad blijken kinderen uit groene buurten (d.w.z.: minstens 75 m2 openbaar groen per woning binnen 500 meter) meer tijd buiten te spelen dan kinderen uit niet-groene buurten. Verder oordelen ouders in groene buurten positiever over de aanwezigheid van buitenspeelplekken en de veiligheid ervan. Echter alleen voor jongens wordt een verband gevonden tussen buiten spelen en overgewicht. Jongens die gemiddeld twee uur per dag buiten spelen, blijken ongeveer 23% minder kans op overgewicht te hebben dan jongens die één uur per dag buiten spelen. Hier staat tegenover dat, ook als al rekening is gehouden met overgewicht, er voor jongens en meisjes een duidelijk verband bestaat tussen de buitenspeeltijd en hun gezondheid. Meer buitenspeeltijd gaat dus niet alleen gepaard met een lagere kans op overgewicht bij jongens; bij zowel jongens als meisjes gaat het ook gepaard met een over het geheel betere gezondheid.

Al met al wordt door dit onderzoek aannemelijk dat meer (openbaar) groen per woning samengaat met een beter aanbod voor buitenspel, wat er toe leidt dat in die buurten kinderen meer tijd besteden aan buiten spelen, minder overgewicht ontwikkelen (jongens) en in een betere gezondheid verkeren. Echter, niet al het openbare groen kan benut worden als speelruimte. Omgekeerd kan privégroen ook speelruimte bieden, zeker in een landelijke omgeving. Dit zou kunnen leiden tot een aanpassing van de (vooralsnog ‘stadse’) indicator voor ‘groene buurt’. Naast fysieke processen zijn ook sociale en psychologische processen bepalend voor gezondheid. Die invalshoek is bij het buiten spelen van kinderen zeker een interessante en kan in de toekomst nog aanvullende inzichten opleveren.

Meer informatie over dit onderzoek is te lezen op www.kennisonline.wur.nl en in Alterrarapport 1744.

Tekst: Sjerp de Vries, Alterra Wageningen UR
Foto: Toon Helmink, Alterra Wageningen UR