logo bunzing

Laatste kans!

Zoogdiervereniging
22-DEC-2008 - De kerstvakantie biedt een uitstekende laatste kans om het Jaar van de Bunzing tot een succes te maken door bunzing waarnemingen door te geven.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op maandag 22 december 2008

 

De kerstvakantie biedt een uitstekende laatste kans om het Jaar van de Bunzing tot een succes te maken door bunzing waarnemingen door te geven.

 

Het jaar van de bunzing loopt op zijn einde. Intussen zijn er al meer dan 854 bunzingen gemeld via www.telmee.nl en www.waarneming.nl, maar meldingen zijn nog altijd welkom!

 

De winter is voor veel dieren een zware tijd. Zo ook voor de bunzing. Opgevet dankzij fruit, kikkers en padden, komen de meeste dieren de winter wel door.  Maar ze moeten, tegen hun zin in, steeds vaker dichtbij boerderijen en menselijke bebouwing op zoek naar muizen, ratten en groenafval. Ook eten ze in de winter vaker aas. Dat maakt wel dat de kans om dit schuwe dier tegen te komen juist nu relatief groot is.

 

Het Jaar van de Bunzing wil de Zoogdiervereniging VZZ gebruiken om beter inzicht te krijgen in de achteruitgang van de bunzing en de factoren die daarbij een rol spelen. We willen zeker weten dat de achteruitgang echt is en niet gebaseerd op het feit dat mensen de dieren wel zien, maar dit niet doorgeven. Daarnaast wordt via enquêtes en interviews uitgezocht welke biotoopvoorkeuren bunzingen hebben. Die kennis is nodig om adviezen te geven over beheersmaatregelen ten gunste van de

bunzing.

We hebben dus veel waarnemingen nodig. Help ons hierbij en geef ook in de kerstvakantie elke waarneming van een bunzing, wezel of hermelijn aan ons door via www.telmee.nl. Waarnemingen van afgelopen voorjaar, zomer en herfst mogen natuurlijk ook nog.

 

 

 

 

Tekst: Jasja Dekker, Zoogdiervereniging VZZ

Foto: Rollin Verlinde, Vilda Photo