Hermelijn VOOR EENMALIG GEBRUIK

Nu in Zoogdier: Waar zijn de wezels?

Zoogdiervereniging
31-MRT-2015 - We weten erg weinig over het actuele voorkomen van wezel, bunzing en hermelijn. Een nieuwe onderzoeksmethode van de Werkgroep Kleine Marterachtigen gaat hier verandering in brengen. In de zojuist verschenen uitgave van het tijdschrift Zoogdier is een artikel gepubliceerd over onderzoek naar deze soorten.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

We weten erg weinig over het actuele voorkomen van wezel, bunzing en hermelijn. Een nieuwe onderzoeksmethode van de Werkgroep Kleine Marterachtigen gaat hier verandering in brengen. In de zojuist verschenen uitgave van het tijdschrift Zoogdier is een artikel gepubliceerd over onderzoek naar deze soorten.

2014 was een piekjaar voor woelmuizen, en op sommige plaatsen was er sinds jaren zelfs weer sprake van een heuse muizenplaag. Niet iedereen was er blij mee, maar het bleek goed te zijn voor de kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing. Van nature meedeinend op de muizencyclus lieten deze soorten een opleving zien in het aantal waarnemingen. Toch bestaat nog steeds het vermoeden dat het structureel niet zo goed gaat met deze kleine roofdieren, zowel in Nederland als elders in Europa.

Hermelijn (foto: Annie Keizer)

In vergelijking met wat men vroeger van ze zag, lijken ze tegenwoordig veel dunner gezaaid te zijn. Vooral de hermelijn lijkt in verspreiding achteruit te gaan en naar de nattere natuurgebieden te worden verdrongen. Het ogenschijnlijke gebrek aan kleine marters op veel plaatsen kan verscheidene oorzaken hebben. Het is echter niet gemakkelijk om onderzoek naar ze te verrichten, gezien hun complexe populatie-ecologie en heimelijke leefwijze.

Cover Tijdschrift Zoogdier over wezel, hermelijn en bunzing (foto: Zoogdiervereniging)

Daarom is de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM), onderdeel van de Zoogdiervereniging, sinds enkele jaren bezig met onderzoek, inventarisaties en het creëren van meer aandacht voor deze heimelijke en natuurindicatieve dieren. Met succes, want met behulp van de zogenaamde Mostela-methode (een speciale cameraval) lukt het om wezel en hermelijn beter in beeld te krijgen en voor het voetlicht te brengen. De bunzing vraagt om een andere methode. Veelvuldige toepassing van de speciaal ontwikkelde methoden kan bijdragen aan het verkrijgen van meer inzicht in het wel en wee van deze dieren en in behoud of versterking van hun habitat.

Via deze link (pdf; 0,3 MB) kan het artikel over de kleine marterachtigen in Zoogdier 1-2015 worden geopend.

Tekst: Erwin van Maanen, Werkgroep Kleine Marterachtigen
Foto: Annie Keizer