Onderzoek naar kleine marterachtigen in gang gezet

Zoogdiervereniging
16-MRT-2012 - Langzaam begint het in Nederland te dagen, net als bij onze oosterburen en andere Europese landen, dat er mogelijk iets mis is met de kleine marterachtigen; waaronder de wezel, hermelijn en bunzing. Aanleiding voor de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) om onderzoek te doen naar de status van deze aansprekende en ecologisch zeer interessante dieren, met beantwoording van de vraag: gaat het goed of slecht?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Wo sind die flinken Wiesel? Zo stond er op de voorkant van een Duitse krant enkele jaren geleden. Langzaam begint het in Nederland te dagen, net als bij onze oosterburen en andere Europese landen, dat er mogelijk iets mis is met de kleine marterachtigen; waaronder de wezel, hermelijn en bunzing. De Werkgroep Kleine Marterachtigen gaat onderzoeken hoe het met deze dieren gaat.

Bunzing aan het water (foto: Rollin Verlinde)Uit de verhalen van mensen die vroeger al veel in het veld kwamen leren we dat ze tegenwoordig minder worden gezien, of mogelijk relatief minder voorkomen dan ecologisch wenselijk is. Jarenlang is er vrijwel geen aandacht aan deze soortgroep besteed. Aanleiding voor de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) om onderzoek te doen naar de status van deze aansprekende en ecologisch zeer interessante dieren, met beantwoording van de vraag: gaat het goed of slecht?

Door middel van pilot-veldonderzoek in verschillende terreinen wordt bekeken of ze voorkomen en in welke hoedanigheid. Een combinatie van methoden wordt gebruikt, waaronder Wippbrett of wipwap-vallen voor het levend vangen van dieren samen met sporenbuizen en cameravallen. Tevens worden tegelijkertijd muizen gevangen, en de aanwezigheid van andere prooidieren (bijvoorbeeld konijnen) vastgelegd, om te leren hoe het voedselaanbod voor de kleine marters er voor staat.

Het vangen van kleine marters blijkt in de praktijk geen sinecure te zijn. Er wordt daarom ook onderzocht hoe de gecombineerde methode verfijnd en effectiever kan worden. Met een beproefde en rendabele methodiek kan vervolgens systematisch onderzoek of monitoring worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een oproep tot het melden waarnemingen gedaan en dode dieren ingezameld voor nader onderzoek.

Uiteindelijk hopen we met het onderzoek inzicht te krijgen in achteruitgangsfactoren, mogelijk veranderingen in het landschap en ecologie, de zogenaamde nieuwe generatie rodenticiden en mollenbestrijding.

Waarnemingen doorgeven?
Waarnemingen en vondsten van kleine marterachtigen kunt u invoeren op www.telmee.nl of doorgeven aan Erwin van Maanen van de Werkgroep Kleine Marterachtigen (e.v.m.shaman@home.nl).

Radiouitzending
Beluister de radiouitzending van Vara’s Vroege Vogels over de verspreiding van de kleine marterachtigen.

Tekst: Erwin van Maanen, WKM
Afbeelding: WKM, Zoogdiervereniging
Foto: Rollin Verlinde, Zoogdiervereniging