Groep meerkoeten, wikipedia, GNU Free Documentation License

Alle meerkoeten verzameleuhhh!

Sovon Vogelonderzoek Nederland
11-NOV-2008 - De winter nadert en dan zie je steeds meer vogels samenscholen. Een goed voorbeeld hiervan is de meerkoet. Nu tref je ze in grote groepen bij elkaar aan. Hoe anders is dat in het voorjaar en de zomer!

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 11 november 2008

De winter nadert en dan zie je steeds meer vogels samenscholen. Een goed voorbeeld hiervan is de meerkoet. Nu tref je ze in grote groepen bij elkaar aan. Hoe anders is dat in het voorjaar en de zomer!

Najaar, guur, vallende blaadjes en groepen vogels. Dat is een beetje het beeld van de laatste weken. Het samenscholen van vogels is vooral het geval bij de meerkoeten. Van meerkoeten is bekend dat ze elkaar in het voorjaar en de zomer naar het leven staan. Het zijn felle donders die zo erg hun territorium verdedigen dat ze zeker geen soortgenoten, maar vaak ook geen eenden of waterhoentjes in de buurt dulden. Hoe anders is dat in het najaar en de winter. Dan zie je langs de waterkant groepen meerkoeten samenscholen die gezamenlijk optrekken. Samen rusten, samen eten, alles samen doen. Ze lijken dan in de verste verte niet op diezelfde vogels die elkaar in het voorjaar het leven zuur maken. Zo'n ruzie kondigt zich altijd heel rustig aan. Langzaam naar elkaar toe zwemmen en als de denkbeeldige grens van het territorium overschreden is, is het hommeles. Met veel kabaal en gespetter vliegen de meerkoeten elkaar letterlijk in de veren. Poten vooruit en met trappende bewegingen proberen ze hun opponent het territorium uit te jagen. Een bijzonder schouwspel dat eenieder wel kent.

Wist u dat een deel van 'onze' broedvogels overwintert in Frankrijk en Spanje en dat onze sloten, meren en rivieren in het winterhalfjaar bevolkt worden door meerkoeten uit Midden-Rusland en noordelijk van Zuid-Zweden? Dat verklaart natuurlijk ook het vredelievende karakter van onze winterkoeten. Waarom zou je je ook in de winter druk maken over soortgenoten en territoriumgrenzen. Overleven is dan het devies.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: J.M.Garg, GNU Free Documentation License