kleine zwaan, wikipedia, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License

En zo doen onze zuiderburen dat!

Sovon Vogelonderzoek Nederland
3-DEC-2008 - De kleine zwaan is een van de drie zwanensoorten die jaarlijks in ons land gezien wordt. Helaas gaat het wereldwijd niet zo heel erg goed met deze soort. In België draagt men deze fraaie soort een warm hart toe, getuige maatregelen die recent getroffen zijn. Nederland zou hier een voorbeeld aan moeten nemen.

Bericht uitgegeven door SOVON op woensdag 3 december 2008

De kleine zwaan is een van de drie zwanensoorten die jaarlijks in ons land gezien wordt. Helaas gaat het wereldwijd niet zo heel erg goed met deze soort. In België draagt men deze fraaie soort een warm hart toe, getuige maatregelen die recent getroffen zijn. Nederland zou hier een voorbeeld aan moeten nemen.

Een grote groep kleine zwanen is vorige week woensdag neergestreken op een akker in Sint-Laureins (België). Dat meldt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Geen bijzonder nieuws, ware het niet dat op het veld in kwestie suikerbietresten zijn blijven liggen die door de boer bewust niet ondergeploegd werden met de bedoeling om kleine zwanen aan te trekken. Deze diersoort is immers verlekkerd op de suikervrije resten die achterblijven op de suikerbietvelden.

De provincie wil nog meer boeren aanzetten tot natuurrijk landbouwbeheer.
In ruil voor een vergoeding werden in de regio van Sint-Laureins
drie landbouwers bereid gevonden om het omploegen van hun akkers uit te
stellen tot na Nieuwjaar. Dan trekken de neergestreken vogels weer verder.
De kleine zwaan maakt jaarlijks een tussenstop in het Krekengebied. Meestal blijven de vogels enkele weken in het Meetjesland tijdens hun trektocht van de toendra van West-Siberië en Noord-Rusland naar zuidelijker gelegen gebieden.

Er zouden op wereldschaal nog slechts 20.000 à 30.000 kleine zwanen rondvliegen. "Voor de instandhouding van deze imposante vogelsoort heeft onze provincie vanuit Europa een belangrijke verantwoordelijkheid toegewezen gekregen. Daarom hebben we nieuwe initiatieven genomen voor het behoud en de verbetering van de natuurkwaliteit in het agrarisch landschap. De landbouw draagt immers in belangrijke mate bij tot de instandhouding van vele soorten fauna en flora", aldus gedeputeerde Alexander Vercamer.

De provincie is nog op zoek naar geïnteresseerde boeren of tuinders om mee te werken rond natuurrijk landbouwbeheer. Dat kan door het aanleggen van een demoveld met bijvoorbeeld blijvende of bloeiende graanranden, bloeiende overhoekjes of ecologisch oeverbeheer. Laten we in Nederland het goede voorbeeld volgen!

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Bron: Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
Foto: Maga-chan, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License