zilveren maan klein

2008 slechtste vlinderjaar

De Vlinderstichting
21-FEB-2009 - Uit de resultaten van het Landelijk Meetnet Dagvlinders blijkt wat de vlinderaars al vermoedden: 2008 was het slechtste vlinderjaar sinds de start van het onderzoek in 1990.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op zaterdag 21 februari 2009.

Uit de resultaten van het Landelijk Meetnet Dagvlinders blijkt wat de vlinderaars al vermoedden: 2008 was het slechtste vlinderjaar sinds de start van het onderzoek in 1990.

 
Nooit werden er in een jaar zo weinig vlinders geteld. Op meer dan 700 plaatsen in Nederland worden door vrijwillige veldmedewerkers de vlinders op een vaste route geteld. Deze tellingen vinden alleen plaats bij goede weersomstandigheden en gebeuren wekelijks van april tot en met september. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de tellingen uit 2008 en wat de meeste tellers al hadden gemerkt: het was het slechtste jaar ooit. Vanaf 1990 werden per route gemiddeld 674 vlinders per jaar geteld, in 2008 waren dat er maar 479. Vergeleken met de topjaren 1995 (1022) en 2003 (814) is dit helemaal een erg laag aantal. Niet alleen zeldzaamheden als de zilveren maan (foto rechts) hebben het moeilijk, maar ook veel ‘gewone’ soorten gaan achteruit.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).


Aantal vlinders per route van 1990 - 2008
Bron: Landelijk Meetnet dagvlinders, (CBS, Gegevensautoriteit Natuur & De Vlinderstichting)

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting