Grutto. Foto: Jan Roodhart

Eerste grutto's terug in natuurgebied Eemland

20-FEB-2009 - Sinds vrijdag de 13e zijn de eerste grutto’s weer terug in Eemland. Bij de Zwarte Noord, een uiterwaard langs de Eemdijk, zijn vijftien dieren geteld. Na de lange tocht vanuit hun winterverblijf Afrika doen de vogels zich te goed aan wormen en andere kleine diertjes om aan te sterken.
Bericht uitgegeven op vrijdag 20 februari 2009.

Sinds vrijdag de 13e zijn de eerste grutto’s weer terug in Eemland. Bij de Zwarte Noord, een uiterwaard langs de Eemdijk, zijn vijftien dieren geteld. Na de lange tocht vanuit hun winterverblijf Afrika doen de vogels zich te goed aan wormen en andere kleine diertjes om aan te sterken.

 
Ondanks het winterweer is het oer-Hollandse poldergeluid ‘gruttoo, gruttoo’ weer duidelijk te horen als aankondiging van de lente. Natuurmonumenten heeft deze winter hard gewerkt in Eemland om de polder optimaal geschikt te maken voor de grutto’s en andere weidevogels.

Elk voorjaar is het in Eemland een vrolijk weerzien van kievieten, tureluurs, scholeksters en zelfs kemphanen en watersnippen. In het riet zingen kleine karekiet, blauwborst en rietzanger. Door de verrekijker kunt u de vogels goed zien vanaf de dijken.

Belangrijke vogels die in Eemland broeden zijn de kieviten, grutto’s en de tureluurs. Maar ook de kemphaan en de watersnip worden er waargenomen naast de vele soorten eenden.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Jan Roodhart