Boerenzwaluw op trek

Trekkende vogels worden bedreigd!

Vogelbescherming Nederland
21-MRT-2009 - Meer dan veertig procent van de vogels die ieder jaar naar Afrika vliegen en weer terug, gaan in aantal achteruit. Veel van deze soorten waren vroeger heel normaal in Nederland. Vogels als de boerenzwaluw en de koekoek zijn beide vijftig procent achteruit gegaan. Om hier iets tegen te doen starten Vogelbescherming en BirdLife International de “Born to Travel-campagne”.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zaterdag 21 maart 2009

Meer dan veertig procent van de vogels die ieder jaar naar Afrika vliegen en weer terug, gaan in aantal achteruit. Veel van deze soorten waren vroeger heel normaal in Nederland. Vogels als de boerenzwaluw en de koekoek zijn beide vijftig procent achteruit gegaan. Om hier iets tegen te doen starten Vogelbescherming en BirdLife International de “Born to Travel-campagne”.

 
De gigantische reis die trekvogels ieder jaar maken is natuurlijk erg speciaal. Ze maken zich geen zorgen over grenzen en douanes en vliegen rond deze tijd van Afrika naar Nederland. Daar ligt ook het grote probleem, want in ieder land gelden andere regels en krijgen ze te maken met verschillende culturen. Door verandering van het landschap, jacht en gif overleven veel vogels deze reis helaas niet.

De “Born-to-Travel-campagne” is een initiatief van Birdlife International. In totaal werken er 70 landen aan de campagne mee. De vliegroutes van de verschillende vogelsoorten doorkruisen deze landen. De bedoeling van de campagne is dat trekvogels meer aandacht krijgen en dat de route die ze vliegen veiliger voor ze wordt. Op de dag dat de lente begint (21 maart) is de campagne in Nederland van start gegaan, omdat dit ook het moment is dat de meeste vogels aan het reizen zijn.

Tekst: Victor Eggenhuizen, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck