Kleine Karekiet (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)

Meer rietvogels keren weder

Sovon Vogelonderzoek Nederland
18-APR-2009 - Zo rond half april begint de voorjaarstrek voor de rietvogels pas echt goed op gang te komen. Een groot aantal rietzangers is terug, maar inmiddels zijn ook de eerste kleine karekieten al weer gemeld.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 18 april 2009

Zo rond half april begint de voorjaarstrek voor de rietvogels  pas echt goed op gang te komen. Een groot aantal rietzangers is terug, maar inmiddels zijn ook de eerste kleine karekieten al weer gemeld (en gehoord!).

 
De kleine karekiet is een van de meest verspreide en bekendste rietvogels van ons land. Vanaf het vroege ochtenduur is het in de rietmoerassen een kakofonie van karre-karre-kie-kie-kie, karre-karre-kie-kie. Het zijn er soms zoveel bij elkaar dat totaal niet meer te horen is hoeveel het er nu precies zijn. Maar dat het er veel zijn is duidelijk.

Net als bijna alle andere rietvogels is de kleine karekiet onooglijk bruin zonder tekening. Ze moeten het dan ook niet hebben van hun uiterlijk, maar van hun zang.

Als u nu naar buiten gaat en een (klein) moerasgebied bezocht dan is de kleine karekiet zeker van de partij.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga