gewone pad

Lagere opkomst paddentrek door droge april

Stichting RAVON
29-APR-2009 - Hoewel de paddentrek dit jaar door de aanhoudende vrieskou pas laat op gang kwam, lijkt hij nu alweer bijna voorbij. Wanneer we de eerste balans opmaken, valt vooral het relatief lage aantal gewone padden op dat de afgelopen maanden door de paddenwerkgroepen is overgezet. Sommige werkgroepen spreken zelfs van een desastreus jaar; zij haalden nog geen 35% van het aantal padden dat zij in 2008 van de ene naar de andere kant van de weg hielpen. Als we een voorzichtige schatting maken, lijken er in 2009 in totaal zo'n 50 procent minder gewone padden overgezet te zijn dan vorig jaar. Debet hieraan is zeer waarschijnlijk de droge aprilmaand.

Bericht uitgegeven door RAVON op woensdag 29 april 2009

Hoewel de paddentrek dit jaar door de aanhoudende vrieskou pas laat op gang kwam, lijkt hij nu alweer bijna voorbij. Wanneer we de eerste balans opmaken, valt vooral het relatief lage aantal gewone padden op dat de afgelopen maanden door de paddenwerkgroepen is overgezet. Sommige werkgroepen spreken zelfs van een desastreus jaar; zij haalden nog geen 35% van het aantal padden dat zij in 2008 van de ene naar de andere kant van de weg hielpen. Als we een voorzichtige schatting maken, lijken er in 2009 in totaal zo'n 50 procent minder gewone padden overgezet te zijn dan vorig jaar. Debet hieraan is zeer waarschijnlijk de droge aprilmaand.

Gewone pad

Gewone padden hebben, net als alle andere amfibieën, een waterdoorlaatbare huid waardoor ze erg gevoelig zijn voor uitdroging. Ze trekken dan ook het liefst tijdens vochtig weer. De beste omstandigheden, waarbij de grootste trek plaatsvindt, zijn een temperatuur van minimaal 8 graden en regen. En dat laatste heeft het in de afgelopen weken – naar amfibieënmaatstaven – veel te weinig gedaan.

gewone pad

Tijdens hun trek trekken gewone padden van hun winterverblijf naar vijvers, poelen en plassen in de omgeving om zich voort te planten. Dit is ook de enige reden waarom deze amfibieën het water opzoeken. Verreweg het grootste deel van het jaar leven zij gewoon op het land. Het lijkt er nu op dat een groot deel van de padden heeft besloten om het voortplantingscircus dit jaar aan zich voorbij te laten gaan. De omstandigheden waren waarschijnlijk zodanig, dat zij het niet aandurfden de trektocht naar het water te ondernemen. Naarmate het voorjaar vordert, wordt de interne, hormonaal gestuurde drang om nog te gaan trekken een stuk kleiner. Het gebeurt trouwens wel vaker dat een deel van de paddenvrouwen besluit een jaartje 'thuis' te blijven. De eitjes die zich automatisch elk najaar in het vrouwtje ontwikkelen, worden dan weer door het lichaam opgenomen. Ze gebruiken hun energie dan vooral voor overleving en groei in plaats van zich voort te planten.

De definitieve resultaten volgen later dit jaar, als alle gegevens zijn verwerkt.

Tekst: Tamira Hankman (RAVON)
Foto: Jelger Herder (RAVON, www.digitalnature.org)