Korhoen. Foto: IVN Vecht & Plassengebied.

Opnieuw twaalf korhanen op Sallandse Heuvelrug

8-MEI-2009 - Dit voorjaar zijn er twaalf korhanen geteld op de Sallandse Heuvelrug. Dat is evenveel als vorig jaar. In 2006 was er een piek van 23 hanen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer tellen elk jaar in april het aantal hanen van de laatste populatie korhoenders die zich in ons land heeft weten te handhaven. In 2007 zijn er in het Nationaal Park Hoge Veluwe gefokte korhoenders uitgezet in een poging op de Veluwe weer een in het wild levende populatie op te bouwen.

Bericht uitgegeven op vrijdag 8 mei 2009

Dit voorjaar zijn twaalf korhanen geteld op de Sallandse Heuvelrug. Dat is evenveel als vorig jaar. In 2006 was er een piek van 23 hanen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer tellen elk jaar in april het aantal hanen van de laatste populatie korhoenders die zich in ons land heeft weten te handhaven. In 2007 zijn er in het Nationaal Park Hoge Veluwe gefokte korhoenders uitgezet in een poging op de Veluwe weer een in het wild levende populatie op te bouwen.

 
Sinds begin jaren negentig stellen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer alles in het werk om de leefomstandigheden van de korhoenders te verbeteren. De twee natuurorganisaties beheren een leefgebied van circa 1.100 hectare in het nationaal park. Het heidegebied is aanzienlijk uitgebreid. Ook is er door diverse ingrepen, zoals kleinschalig plaggen en branden, meer variatie in oude en jonge heidestruiken gekomen. Verder zijn er kleine akkertjes aangelegd en zandige plekken gecreƫerd.

Doel: veertig hanen
Al deze maatregelen hebben vooralsnog niet geleid tot een grotere populatie. Een populatie met veertig hanen, zoals het streven is, is dan ook nog ver weg. Belangrijke knelpunten zijn dat er te weinig kuikens volwassen worden en dat er in het agrarisch gebied rondom het heidegebied te weinig mogelijkheden zijn voor korhoenders om te foerageren.

Vossen gezenderd
In aanvulling op de maatregelen om het leefgebied te verbeteren, jagen de natuurbeheerders op vossen en kraaien. Dit jaar zijn er dertien vossen en 32 kraaien geschoten. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten de afschot sinds kort begeleiden door wetenschappelijk onderzoek. Drie vossen zijn van een zender voorzien, waardoor ze via GPS constant gevolgd worden. Zo hopen de beheerders inzicht te krijgen in de mate waarin de vossen invloed heeft op het aantal korhoenders. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zien de afschot van vossen en kraaien als een tijdelijke maatregelen, die nodig is zo lang de populatie korhoenders nog zo kwetsbaar is.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht & Plassengebied