Orpheusspotvogel gadget, GNU Free Documentation License

Zuidelijke orpheusspotvogel rukt op

Sovon Vogelonderzoek Nederland
4-AUG-2009 - In 2007 verscheen de zogenaamde klimaatatlas. Hierin staan voorspellingen over welke vogelsoorten er over 50 tot 100 jaar in ons land verwacht worden en welke soorten waarschijnlijk zullen verdwijnen als de klimaatverandering doorgaat. Deze voorspellingen zijn berekend op basis van allerlei modellen. Een van de soorten die verwacht wordt is de orpheusspotvogel. Deze vogel heeft blijkbaar geen zin om nog 50 jaar te wachten, want hij wordt nu al gezien.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 4 augustus 2009

In 2007 verscheen de zogenaamde klimaatatlas. Hierin staan voorspellingen over welke vogelsoorten er over 50 tot 100 jaar in ons land verwacht worden en welke soorten waarschijnlijk zullen verdwijnen als de klimaatverandering doorgaat. Deze voorspellingen zijn berekend op basis van allerlei modellen. Een van de soorten die verwacht wordt is de orpheusspotvogel. Deze vogel heeft blijkbaar geen zin om nog 50 jaar te wachten, want hij wordt nu al gezien. 

De orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) is het zuidelijke broertje van de in Nederland veel bekendere spotvogel. Beide soorten lijken heel erg op elkaar en alleen zeer geoefende vogelaars horen en zien de verschillen tussen de beide soorten. In 1979 werd de orpheusspotvogel voor het eerst waargenomen in ons land. De laatste jaren worden er steeds meer exemplaren gemeld, vooral in Brabant en Limburg. De vogel lijkt hier nu echt serieus vaste grond onder de poten te krijgen. In Limburg zijn er zelfs een paar vogelaars die proberen op zoveel mogelijk locaties een orpheusspotvogel te ontdekken (en met steeds meer succes!).

 

De keerzijde van het succesverhaal van de orpheusspotvogel is dat het met de spotvogel in Nederland helemaal niet goed gaat en hij zelfs op de Rode Lijst is beland. De klimaatatlas voorspelt ook dat de spotvogel over 50 tot 100 jaar uit ons land is verdwenen. Dus wat hem betreft belooft de klimaatatlas weinig goeds.

 

Meer weten over de klimaatatlas of deze bestellen? De titel van dit Engelstalige boek is 'A climate change of European breeding Birds' en de auteur Brian Huntley et al. (2007). Het boek is uitgegeven door Lynx Editions, Barcelona.

 

Door: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Aelwyn, Wikipedia, GNU Free Documentation License