Orpheusspotvogel gadget, GNU Free Documentation License

Orpheusspotvogel en grauwe klauwier bij Vaals

ARK Rewilding Nederland
17-JUN-2012 - Tijdens een bezoek, eind mei, aan nieuwe begraasde natuurgebieden in het Drielandenpark bij Vaals ontdekte ARKers een Orpheusspotvogel. Een zeldzame zuiderling die steeds vaker in Nederland opduikt. Dezelfde dag werden ook twee zingende grauwe klauwieren gezien, ook nog steeds een bijzonderheid.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Tijdens een bezoek, eind mei, aan nieuwe begraasde natuurgebieden in het Drielandenpark bij Vaals ontdekten ARK-ers een Orpheusspotvogel. Een zeldzame zuiderling die steeds vaker in Nederland opduikt. Dezelfde dag werden ook twee zingende grauwe klauwieren gezien, ook nog steeds een bijzonderheid.

Orpheusspotvogel (foto: aigledayres)De Orpheusspotvogel is het zuidelijke broertje van de algemenere spotvogel. De Orpheusspotvogel is een echte klimaatsoort die het goed doet dank zij de warmere zomers die we steeds vaker meemaken. De kleine gelige vogel is vrij algemeen in grote delen van Zuidwest-Europa en rukt op naar het noorden. Tegenwoordig worden bijna jaarlijks meerdere zingende mannetjes geteld in Limburg. De nieuwe natuurterreinen van ARK bij de Vijlenerbossen lijken uitstekend geschikt met de overgang van bos naar open begraasd en bloemrijk grasland, struwelen en vrijstaande bomen. Het grasland biedt volop voedsel in de vorm van insecten, de struwelen zijn ideaal om een nest in te bouwen en de bomen om in te zingen.
Foto: Jeroen Helmer/ARK

ARK verwacht dat met natuurlijke begrazing de oppervlakte struweel zal toenemen. Hiervan zal dan niet alleen deze Orpheusspotvogel profiteren, maar ook hazelmuizen en grauwe klauwieren. Er zijn nu zeker twee territoria van grauwe klauwieren aanwezig in de begraasde gebieden. Hopelijk kunnen we net als in 2011 later dit jaar melden dat ze succesvol gebroed hebben.

Op maandagavond 18 juni is er een avondwandeling met kans op het zien van de grauwe klauwieren. 

Tekst: Twan Teunissen, ARK
Foto: aigledayres, CCA-SA-licentie
Afbeelding: Jeroen Helmer, ARK