putter gadget. www.ivnvechtplassen.nl

MUS levert leuke resultaten op

Sovon Vogelonderzoek Nederland
28-JUL-2009 - MUS? Ik zie u denken. MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten en is een nieuw vogeltelproject dat in 2007 gestart is. Het project is speciaal bedoeld om wat beter inzicht te krijgen in stadsvogels. Na drie jaar zijn er enkele leuke resultaten geboekt. Met de putter en de houtduif gaat het bijvoorbeeld heel goed in de steden; de ijsvogelpopulatie heeft afgelopen winter een flinke opdonder gehad.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 28 juli 2009

MUS? Ik zie u denken. MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten en is een nieuw vogeltelproject dat in 2007 gestart is. Het project is speciaal bedoeld om wat beter inzicht te krijgen in stadsvogels. Na drie jaar zijn er enkele leuke resultaten geboekt. Met de putter en de houtduif gaat het bijvoorbeeld heel goed in de steden; de ijsvogelpopulatie heeft afgelopen winter een flinke opdonder gehad.

 
  Putter

De putter neemt enorm toe in de steden. Blijkbaar is deze vogel in staat om gebruik te maken van maar heel weinig groen en is een klein iel boompje al genoeg om een nest te bouwen. Voor veel mensen gaat er een heel nieuwe wereld open. Ineens zien ze in hun achtertuin soorten die ze nog nooit eerder hadden waargenomen, zoals deze kleurrijke putter. 

Een andere (voorzichtige) conclusie is dat de houtduif het behoorlijk goed doet in de stad en hier nog wel eens een flinke concurrent kan worden van de turkse tortel. De turkse tortel was er ineens vanaf 1950 en is altijd sterk aan mensen gebonden geweest. De houtduif, van nature een schuwe bosvogel, lijkt zijn schroom van zich te hebben afgelegd en broedt nu soms letterlijk op plekken waar voorheen de tamme turkse tortel een nestje bouwde.

De afgelopen (relatief) strenge winter (historisch gezien was het immers een hele normale winter) heeft behoorlijk wat ijsvogels de kop gekost. Er zijn dit jaar maar heel weinig ijsvogels digitaal voor MUS doorgegeven.

 

Wilt u meer informatie of misschien zelf ook meedoen aan MUS, kijk dan op www.sovon.nl om te zien wat MUS precies is en waar er nog niet geMUSt wordt.

 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht en Plassengebied