Huismus

Subsidie voor stadsvogels in Brabant

Provincie Noord-Brabant
17-FEB-2020 - Ze lijken zo gewoon, maar zijn het steeds minder: vogels in de stad. Om vogels een beter leefklimaat te kunnen bieden in de stadse omgeving, krijgen zij bijzondere aandacht in de subsidieregeling Natuur van de provincie Noord-Brabant.

Nog tot 3 maart kunnen aanvragen worden ingediend om subsidie te krijgen voor projecten die de natuur ten goede komen. Dit jaar stimuleert de provincie aanvragen ten gunste van projecten voor vogels in de stad. Jaarlijks wordt deze subsidieregeling geactualiseerd.

Nestkastjes

Nestkasten

Deze extra aandacht voor stadsvogels is het gevolg van een motie van statenlid Tom Ludwig (GroenLinks). Hij wil daarmee de achteruitgang van het aantal stadsvogels in Brabant aanpakken. Ludwig: “Uit onderzoek blijkt dat er steeds minder stadsvogels zijn. Van de twintig kenmerkende soorten, zijn er dertien met aanzienlijk minder exemplaren in de stad dan voorheen. Dat komt doordat ze minder plekken hebben om nesten te bouwen en voedsel te vinden. Met hulp van de provincie zijn goede projecten opgestart, zoals het plaatsen van extra nestkasten, met name in de grootste Brabantse steden. Dat moet een vervolg krijgen, zodat alle Brabantse steden en grote dorpen kunnen meedoen."

Goede kwaliteit

Roodborstje

Gedeputeerde Rik Grashoff (Natuur, Water en Milieu): “Om planten en dieren te behouden, moeten we ervoor zorgen dat leefgebieden groot genoeg zijn en van goede kwaliteit. Samen met de Brabantse waterschappen, natuurorganisaties, grondeigenaren en andere partijen werken we daarom aan het versterken van de Brabantse natuur. De Brabanders zijn daarbij ook een belangrijke partner. Daarom ondersteunt de provincie initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.”

Indientermijn

Binnen de regeling is subsidie beschikbaar in een groot aantal paragrafen. De projecten voor stadsvogels vallen binnen biodiversiteit en leefgebieden bedreigde diersoorten, maar er zijn ook paragrafen voor onder meer Natura 2000/PAS en landschapselementen. Elke paragraaf heeft zijn eigen indientermijn en subsidieplafonds.

Meer informatie

Tekst: Annelies Cuijpers, provincie Noord-Brabant
Foto's: Trineke Bakker (leadfoto: huismus); Marc Bolsius; Brabants Landschap