kleine tanglibel klein

Kleine tanglibel langs Grensmaas

De Vlinderstichting
28-AUG-2009 - Het proefproject Meers, het eerste natuurontwikkelingsproject langs de grensmaas, blijft zijn vruchten afwerpen. Sinds 2000 worden zelfs zo af en toe volwassen exemplaren van de kleine tanglibel waargenomen. Ook dit jaar zijn ze weer gezien.

Bericht uitgegeven door de Vlinderstichting op vrijdag 28 augustus 2009

Het proefproject Meers, het eerste natuurontwikkelingsproject langs de grensmaas, blijft zijn vruchten afwerpen. Sinds 2000 worden zelfs zo af en toe volwassen exemplaren van de kleine tanglibel waargenomen. Ook dit jaar zijn ze weer gezien.

Bij het grensmaasproject, dat in 1998 van start is gegaan, wordt grind ‘ondiep’ gewonnen. Hierdoor ontstaat er een flinke brede en natuurlijke rivier. De grindbanken die hierdoor ontstaan, zorgen ervoor dat het water op een natuurlijke manier wordt gezuiverd. De verbetering van de waterkwaliteit is belangrijk voor het voorkomen van veel libellen. In de periode 1998 – 2006 zijn 22 soorten libellen langs de grensmaas waargenomen. Ook de zeldzame rivierrombout (Gomphus flavipes) heeft er sinds enkele jaren een populatie, net als in het roerdal. Zowel in het roerdal als de grensmaas worden de waterkwaliteit en het leefgebied voor libellen steeds geschikter.

De kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus) wordt sinds 2000 regelmatig waargenomen in het roerdal en de grensmaas. Het betreft hier vooral volwassen individuen. In het roerdal is ook bewijs van voortplanting gevonden in de vorm van larvenhuidjes. Ondanks dat de soort niet elk jaar wordt gezien, is het wel waarschijnlijk dat er zich in het roerdal een populatie bevindt. Bij de grensmaas is in 2000 één volwassen individu gezien, in 2001 vijf individuen, in 2004 één individu en in 2009 tot nu toe met enige regelmaat maximaal twee mannetjes. Ondanks dat hier geen bewijs van voortplanting wordt gevonden, is het goed mogelijk dat er wel een kleine populatie aanwezig is.

Bron: Peters. B., G. Kurstjens & P. Calle. (2007). Maas in beeld: Proefproject Meers. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies. Berg en Dal/Beek-Ubbergen

Tekst en foto: Kim Huskens, De Vlinderstichting
Foto grensmaas: Bart Beekers