Twee pasgeboren gladde slangetjes. Dat de eerste vervelling aanstaande is, is te zien aan de grijswitte kleur van de loslatende bovenste huidlaag.

Kraamtijd voor slangen

Stichting RAVON
6-SEP-2009 - De vroege worpen hebben al plaatsgehad, maar de piektijd voor pasgeboren slangen staat voor de deur. De komende maand is het dus speuren naar kluwentjes pasgeboren slangetjes. Pasgeboren addertjes en gladde slangetjes zijn te vinden tussen de vegetatie in bos-, heide- en veengebieden of in wegbermen in de omgeving. Ringslangen in potloodformaat kan men op allerlei plekken tegenkomen in water- en bosrijke gebieden en zelfs in slootrijke grazige polderweiden.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 6 september 2009

De vroege worpen hebben al plaatsgehad, maar de piektijd voor pasgeboren slangen staat voor de deur. De komende maand is het dus speuren naar kluwentjes pasgeboren slangetjes. Pasgeboren addertjes en gladde slangetjes zijn te vinden tussen de vegetatie in bos-, heide- en veengebieden of in wegbermen in de omgeving. Ringslangen in potloodformaat kan men op allerlei plekken tegenkomen in water- en bosrijke gebieden en zelfs in slootrijke grazige polderweiden.

Ringslangen zijn eierleggend. De eieren, voorzien van een zachte, perkamentachtige schaal worden in het voorjaar door de vrouwtjes in clusters gelegd in blad- of mesthopen, de zogenaamde broeihopen. De rottingswarmte zorgt voor verdere ontwikkeling.

 
Twee pasgeboren gladde slangetjes. Dat
de eerste vervelling aanstaande is, is te
zien aan de grijswitte kleur van de los-
latende bovenste huidlaag.
Adder en gladde slang zijn eierlevendbarend: hun jongen zitten bij de geboorte nog in een dun vlies. Dat vlies breekt meestal binnen enkele uren en de jongen zijn direct zelfstandig. Vaak blijven ze nog een of twee dagen als een kluwentje regenwormen bijeen liggen. In deze tijd vindt ook hun eerste vervelling al plaats. Deze kluwentjes pasgeboren slangen zijn vaak zo klein en onopvallend dat het wel is voorgekomen dat argeloze wandelaars ze doodtrapten zonder het zelf in de gaten te hebben. Kijken waar je loopt dus, de komende maand!

Tekst: Annemarie van Diepenbeek, RAVON
Foto: Arnold van Rijsewijk, RAVON